Taizé

Kontakt a on-line prihláška

Ak premýšľate o ceste do Taizé, prosíme, aby ste použili on-line prihlášku pre počiatočný kontakt, hoci ešte nemáte ujasnené podrobnosti. Pomôže nám to sprehľadniť približný záujem a dotazy, ktoré od vás prijímame.

Keď vyplníte on-line prihlášku, budú vám zaslané prihlasovacie údaje, ktoré vám umožnia upravovať akékoľvek podrobnosti, pridať alebo odhlásiť účastníkov, alebo aj celkom zrušiť prihlášku.

>>> On-line prihláška [https://register.taize.fr/entryPoint.xhtml?meeting=1&language=4]

Momentálne zo Slovenska nie je organizovaná pravidelná doprava do Taizé, každý si dopravu realizuje individuálne. Ak máte záujem prísť do Taizé, ale netrúfate si na zorganizovanie vlastnej dopravy, pošlite nám na adresu taizeslovensko gmail.com vaše:

  • meno a priezvisko,
  • tel. kontakt,
  • email,
  • okres bydliska.

Ak sa podarí nazbierať dostatočný počet mladých ľudí (18-35 rokov), môžeme zabezpečiť spoločnú dopravu - buď autobusom alebo lokálne autami z rôznych častí Slovenska. Ideálne by bolo, keby sa zapisovali celé skupiny, čiže skúste osloviť mladých vo vašom okolí (UPC, farnosti a pod.), či by mali záujem sa pridať.

Zatiaľ nevieme úplne garantovať dopravu, ide o pilotný projekt, aby sme videli, koľko ľudí má záujem cestovať do Taizé. Dopravu budeme riešiť následne podľa záujmu. V prípade spoločnej cesty by sme aj On-line prihlášku riešili spoločne.

Tu je niekoľko odpovedí na často kladené otázky:

Pred prvým prihlásením sa

Musím prihlasovať každú osobu zvlášť?

Nie. Jednou prihláškou možno zaregistrovať mladých, dospelých a aj rodiny s deťmi.

Zatiaľ neviem, kto všetko so mnou bude cestovať...

To je v poriadku. Pre prvotnú prihlášku stačí jedna osoba, ktorá pricestuje. Na poslednej stránke prihlášky je okno, kde môžete vpísať predpokladaný počet účastníkov.

Aké kontaktné podrobnosti uvediem?

Potrebujeme kontaktné detaily (email, telefón, poštovú adresu) jednej osoby, s ktorou budeme v kontakte. Všetka korešpondencia bude zaslaná na emailovú adresu, ktorú poskytnete.

Aké informácie uvádzam u ostatných účastníkov?

Ich meno, priezvisko a dátum narodenia.

Niektoré skupiny prichádzajú/odchádzajú v rozličné dni...

Jedna prihláška môže zahŕňať len tých účastníkov, ktorý prichádzajú a odchádzajú všetci v rovnaký deň (hoci nie je nevyhnutné, aby spolu cestovali). Takže ak sú vo vašej skupine takí, ktorí pricestujú, či odcestujú inokedy, musíte vyplniť dve alebo viacero prihlášok.

Môžem dostať kópiu svojej prihlášky?

Na poslednej stránke prihlášky je políčko, ktoré vám umožní získať kópiu prihlášky, ktorú ste vyplnili v tabuľkovom formáte.

Organizujem skupinu a potrebujem svoj vlastný zoznam s extra informáciami...

A je únavné aktualizovať dva zoznamy paralelne ... Skúste nasledovné:
Keď vypĺňate prihlášku, uvidíte okno nazvané Organiser’s notes pre každú osobu. Použite ho pre sledovanie zmien v jednotlivých informáciách. Napríklad, či účastník uhradil cestovné, uviedol číslo pasu (ak ho potrebujete), poistenie, atď.
Tabuľka zmienená v predchádzajúcej odpovedi bude obsahovať všetky tieto uvedené informácie.

Zmena vašej prihlášky

Potrebujem pridať/vymazať účastníkov, zmeniť dátum alebo zrušiť prihlášku.

Prihláste sa do vašej pôvodnej prihlášky [http://register.taize.fr] a urobte všetky potrebné zmeny. Prosíme, aby ste nikdy nerobili novú prihlášku, ak ste sa už raz prihlásili a chcete niečo "zmeniť ".

Ak sa vám nedarí vstúpiť do vašej pôvodnej prihlášky, kontaktujte prijímací tím aby vám pomohol. Do predmetu vášho emailu v dvojitých zátvorkách uveďte váš registračný kód.

Je niečo, čo by som sa chcel spýtať prijímacieho tímu.

Ak je to možné prihláste sa do vašej prihlášky a z nej pošlite požadovanú správu. Ak potrebujete poslať samostaný email, prosíme, aby ste uviedli váš registračný kód (nechajte ho v zátvorkách) v predmete vašej správy.

Problémy

Prihlásil som sa, ale nedostal som žiadne prihlasovacie údaje.

Ak ste aj niekoľko hodín po vašom prihlásení automaticky nedostali potvrdzujúci email s prihlasovacími údajmi, zrejme sa to stalo z jednej alebo dvoch príčin:
- email bol odoslaný, ale váš systém ho nerozpoznal a presmeroval ho do koša (alebo spam). Skontrolujte teda váš koš a nastavte si taize.fr ako povoleného odosielateľa!
- možno ste spravili chybu pri uvádzaní vášho emailového kontaktu.

V prípade potreby kontaktujte priamo meetings taize.fr emailom, aby vám preposlali prihlasovacie údaje.

Z technických príčin nemôžem vyplniť formulár.

Použite prosím odkaz „Nahlásiť technický problém” v dolnej časti formulára. Uveďte doň čo najviac detailov (ako ďaleko ste sa dostali vo vypĺňaní prihlášky, čo pravdepodobne spôsobilo problém, aký prehliadač používate, ...). Ak by nefungoval ani tento, kontaktujte webadmin taize.fr.

Mám otázky ohľadom stretnutí v Taizé, ale nechcem sa prihlasovať.

Prosíme kontaktujte meetings taize.fr.

Printed from: https://www.taize.fr/sk_article6692.html - 19 May 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France