Bøn til hver dag

Flere bønner, se bunden af siden.

De fleste bønner på denne side findes på engelsk i bogen "Prayer for Each Day". Se Bøger, CD’er og DVD’er Bøger og Cd’er

Trinitatis 14

Sang

Salme

Lovpris Gud i hans helligdom,
lovpris ham i hans mægtige himmelhvælving!
Lovpris ham for hans vælde,
lovpris ham for hans storhed!

Lovpris ham med hornets klang,
lovpris ham med harpe og citer,
lovpris ham med pauker og dans,
lovpris ham med strengespil og fløjter,

lovpris ham med klingende cymbler,
lovpris ham med rungende cymbler!
Alt, hvad der ånder, skal lovprise Herren.
Halleluja.

Salmernes Bog 150

Læsning

Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os, idet vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ænse dets skam og nu sidder på højre side af Guds trone. Hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand fra syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet.

Hebræerbrevet 12,1-3

eller

Jesus sagde: »Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer og jeres glæde blive fuldkommen. Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner.«

Johannesevangeliet 15,9-13

Sang

Stilhed

Lovprisning

Sammen med profeterne og alle som har beredt sig på dit komme, priser vi dig Herre.
Ære være du, Herre vor Gud

Sammen med Jomfru Maria ophøjer vor sjæl Herren.
Ære være du, Herre vor Gud.

Sammen med apostlene og evangelisterne, takker vi dig Herre.
Ære være du, Herre vor Gud.

Sammen med troens martyrer, helliger vi vort liv til dig Herre.
Ære være du, Herre vor Gud.

Sammen med alle evangeliets hellige vidner, tilbeder vi dig Herre.
Ære være du, Herre vor Gud.

Sammen med hele kirken spredt ud over jorden, synger vi din pris Herre.
Ære være du, Herre vor Gud.

Fadervor

Afsluttende bøn

Evighedens Gud, Frelser af alt liv, i fodsporene på Kristi hellige vidner op igennem tiden, fra apostlene og Jomfru Maria til dem i dag, gør os dagligt i stand til at sætte os selv til side og sætte vor lid til troens mysterium.

eller

Levende Gud, vi priser dig for de mange kvinder, mænd, børn og unge, som udover jorden stræber efter at være vidner for fred, tillid og forsoning.

Sange


Andre bønner

Printed from: http://www.taize.fr/da_article7183.html - 26 September 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France