18.novembra 2008

Stretnutie v Nairobi 2008

Taizé: na novej zastávke „Púte dôvery na Zemi“ v Nairobi, v Keni sa zúčastní viac ako 6000 mladých Afričanov.

„Zdieľať nádej“ bude témou tejto nastávajúcej zastávky Púte dôvery, ktorá v Nairobi od 26.do 30.novembra spojí viac ako šesť tisíc mladých (vo veku 18 až 30 rokov) z rôznych krajín.

Toto stretnutie bolo pripravované v priebehu uplynulých rokov bratmi z Komunity Taizé so skupinou mladých dobrovoľníkov z viacerých kontinentov v spolupráci s kňazmi zodpovednými za pastoráciu mladých z Nairobských cirkevných spoločenstiev. Ekumenická komunita z Taizé pripravila podobné stretnutia i na ostatných kontinentoch, zahŕňajúc Johannesburg v roku 1995, Kalkatu v 2006, Bolíviu v 2007 a Ženevu v 2007.

Program tohto medzinárodného stretnutia pozostáva najmä z chvíľ slávenia, modlitby a zdieľania. Centrálnym miestom jednotlivých stretnutí bude pôda Malého seminára Kráľovnej apoštolov (Thika cesta, Ruaraka). Dopoludňajší program bude prebiehať v 70 farnostiach, cirkevných kongregáciách a náboženských inštitúciách, v ktorých účastníci budú môcť prijať pohostinnosť. Mladí z hosťovských farností svojim hosťom umožnia objaviť „miesta utrpenia a nádeje“ ako aj záväzky a iniciatívy „ľudí nádeje“ v ich oblasti.

Stretnutie v Nairobi chce prispieť k podpore mladých ľudí v ich hľadaní Boha a ich túžby angažovať sa v Cirkvi a v spoločnosti.

Prihlásili sa tisícky mladých, katolíkov i protestantov z rôznych kenských provincií, ako aj ostatných krajín: 500 z Tanzánie, 450 z Ugandy, 260 z Rwandy, 50 z Burundi, 20 z Demokratickej republiky Konga. Ostatní účastníci budú z Južnej Afriky, Madagaskaru, Zambie, Sudánu, Mazambiku, Angoly... Viac ako 120 mladých pricestuje z Európy, Ázie a Severnej Ameriky. Prví začali prichádzať už 15.novembra a účastnia sa zaujímavého programu v rôznych spoločenstvách Nairobského regiónu.

Brat Alois, prior Komunity Taizé, sa spolu s niekoľkými bratmi z Taizé zúčastní tejto udalosti. Na večernej modlitbe od 18:00 28.novembra bude prítomný aj Nairobský arcibiskup, kardinál John Njue. Očakávaní sú aj ďalší predstavitelia z rôznych cirkví, ktorí sa takisto zúčastnia niektorých modlitieb.

Účastníkov budú z hostiacich farností prevážať špeciálne autobusy do centra diania. Spoločná modlitba o 13:00 a 18:00 bude prebiehať pod veľkými stanmi, rozdávanie jedla, podobne ako rôzne workshopy budú prebiehať v priebehu popoludnia.

Taizé bratia žili v Keni (v Mathare a Kangemi) od 1978 do 1989. Brat Roger (zakladateľ Taizé) po prvýkrát navštívil Keňu v novembri a decembri 1978 a druhýkrát v decembri 1987.

Pre ďalšie informácie:
Kontaktujte bratov z Taizé
Mji wa Furaha
tel: +254 720 132 017,
info taize-nairobi.net

Printed from: https://www.taize.fr/sk_article7699.html - 31 May 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France