II. János Pál pápa

„Ez a kis tavasz!”

II. János Pál pápa 1986. október 5-én látogatta meg a Taizéi közösséget. A közös imádság után II. János Pál találkozott a Taizéi közösség testvéreivel.

Kedves Testvérek, e rövid együttlét családias bensőségességében hadd fejezzem ki rokonszenvemet és bizalmamat irántatok azokkal az egyszerű szavakkal, amelyekkel XXIII. János pápa, aki annyira szeretett titeket, köszöntötte Roger testvért: "Ó, Taizé, ez a kis tavasz!" Azt kívánom, hogy őrizzen meg benneteket az Úr ebben a tavaszi rügyfakadásban, kicsinységben, evangéliumi örömben és a testvéri szeretet áttetsző tisztaságában.

Mindegyikőtök azért jött ide, hogy Isten irgalmasságában és testvéri közösségben éljen. Szeretetből Krisztusnak szentelve egész valótokat megtaláljátok, egyiket is, másikat is.

Ezen felül pedig, anélkül, hogy ezt kerestétek volna, tanúi lehettek annak, hogy mindenfelől ezerszámra özönlenek hozzátok a fiatalok, akiket imádságotok és közösségi életetek vonz. Mi mást gondolhatna az ember, mint hogy ezeket a fiatalokat Isten azért adta ajándékba és eszközül nektek, hogy adományotok örömében és frissességében együtt maradjatok, hogy tavasz legyetek mindazok számára, akik az igaz életet keresik?

JPEG - 14.5 ko

Napjaitokat, mindennapi munkátokat, pihenéseteket, imádságaitokat Isten Igéje élteti, hatalmába kerít titeket, megőriz benneteket a kicsinységben, az Atya gyermekeinek kicsinységében, megtart benneteket mindenki testvérének és szolgájának a "nyolc boldogság" örömében.

Tudom, hogy ez a közösség egyedülálló, sajátos és bizonyos értelemben ideiglenes hivatása által sokakat csodálkozásra késztet, de értetlenségbe és rosszindulatba is ütközhet. Abban azonban biztos
vagyok, hogy az összes keresztény közötti kiengesztelődés szenvedélyes vágyától hajtva, az egyház iránti szeretetetek miatt utat-módot fogtok találni, hogy ezután is Isten akaratának rendelkezésére bocsássátok magatokat.

Figyeljetek oda a különböző keresztény egyházaktól és közösségektől jövő kritikákra és javaslatokra, hogy ezután megtarthassátok azt, ami jó. Folytassátok a mindenkivel megvalósuló párbeszédet, de egy csöppet
se vonakodjatok attól, hogy hangot adjatok saját várakozásaitoknak, saját elvárásaitoknak és elképzeléseiteknek. Így nem fogtok csalódást
okozni a fiataloknak, és hozzájárultok ahhoz, hogy meg ne szűnjék az a Krisztus óhajtotta fáradozás, amelynek célja az egy és ugyanazon hitben gyökerező, a teljes közösséget felölelő, látható egység helyreállítása.

Tudjátok azt, hogy én a magam részéről mennyire sürgető
szükségszerűségnek tartom az ökumenizmust. Tudjátok, hogy pasztorális elsőbbséget élvez szolgálatomban, és azt is, hogy ebben számítok a ti imáitokra.

Ti magatok a "közösség példázata" kívántok lenni s ezzel segítetek mindazoknak, akikkel csak találkoztok, hogy hűségesek maradjanak egyházi hovatartozásukhoz, ami részben neveltetésük gyümölcse, részben lelkiismereti döntésük eredménye. Ugyanakkor arra is ösztönzitek őket,
hogy egyre mélyebbre hatoljanak a közösségnek abba a misztériumába, ami az egyház Isten tervében.

Krisztus, az egyháznak nyújtott adomány által, minden keresztényben fölszabadítja a szeretet energiáit és a kiengesztelődés követeinek, a békességszerzőknek szélesölelésű szívével ajándékozza meg és képessé
teszi őket arra, hogy egyesítsék a minden egyes emberért, a teljes emberért vívott harcot a szemlélődés lelkületével.

Kedves testvérek, köszönöm nektek, hogy meghívásotokkal okot adtatok arra, hogy újra eljöjjek Taizébe. Áldjon meg titeket az Úr, őrizzen meg békességében és szeretetében!

„Az ember úgy jön Taizébe, mint egy forráshoz. Az utazó megáll, csillapítja szomját, és folytatja útját”

II. János Pál

Printed from: https://www.taize.fr/hu_article779.html - 23 June 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France