Kasdieniniai šv. Rašto skaitiniai

Šie trumpi skaitiniai kas dieną skaitomi bendruomenės pamaldų metu Taizé. Pateiktoji Biblijos nuoroda žymi šiek tiek ilgesnę ištrauką.
Biblijos tekstai cituojami iš:
„Biblija arba Šventasis Raštas“,
ekumeninis leidimas,
Lietuvos Biblijos Draugija, 2005.
     
2019
ketv, liepos 18 d.
Šitaip kalba Viešpats, tavo kūrėjas: Nebijok, nes aš išpirkau tave; pašaukiau tave vardu, ir tu esi mano.
Iz 43,1-4a
penkt, liepos 19 d.
Jėzus sako: Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teneša savo kryžių ir teseka manimi.
Lk 9,18-24
šešt, liepos 20 d.
Jei nori tarnauti Viešpačiui, būk pasiruošęs bandymui. Būk nuoširdus ir tvirtas, nesikarščiuok nelaimės ištiktas. Lik jam ištikimas ir nenusigręžk nuo jo.
Sir 2,1-11
SEKM, liepos 21 d.
Jėzus sakė Mortai: Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno.
Lk 10,38-42
pirm, liepos 22 d.
Kas brangina tavo vardą, tavimi pasitiki, nes tu, Viešpatie, niekad neatmeti tų, kurie ieško tavęs.
Ps 9
antr, liepos 23 d.
Viešpats sakė savo tautai: Aš atmenu ištikimą tavo jaunystės meilę, kai tu mylėjai mane, sekdama paskui mane.
Jer 2,1-13
treč, liepos 24 d.
Jei nuimsi neteisėtai uždėtus pančius, pavergtiesiems duosi laisvę, dalinsies su alkstančiu savo duona, priglobsi vargšą ir benamį, tada tartum aušra užtekės tavo šviesa ir tavo žaizda bus greitai užgydyta.
Iz 58,6-8
ketv, liepos 25 d.
ŠV. JOKŪBAS
Paulius rašė: Mes visaip slegiami, bet nesugniuždyti; mes svyruojame, bet nenusimename.
2 Kor 4,5-18

Taizé - Dienos skaitinys  Dienos skaitinys
Taizé - Android programa  Android programa   •   iPhone app

Parsisiųsti bylą

PDF

PDF: Kraštovaizdis: BirželisLiepaRugpjūtis
PDF: Portretas: BirželisLiepaRugpjūtis

Printed from: http://www.taize.fr/lt_article866.html - 18 July 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France