Kasdieniniai šv. Rašto skaitiniai

Šie trumpi skaitiniai kas dieną skaitomi bendruomenės pamaldų metu Taizé. Pateiktoji Biblijos nuoroda žymi šiek tiek ilgesnę ištrauką.
Biblijos tekstai cituojami iš:
„Biblija arba Šventasis Raštas“,
ekumeninis leidimas,
Lietuvos Biblijos Draugija, 2005.
     
2020
šešt, spalio 24 d.
Jėzus išpildė pranašo Izaijo žodžius: Štai mano išrinktasis tarnas, aš suteiksiu jam savo Dvasią. Jo vardas suteiks viltį visoms tautoms.
Mt 12,15-21
SEKM, spalio 25 d.
Jėzus sako: Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis – panašus į jį: Mylėk savo artimą kaip save patį.
Mt 22,34-40
pirm, spalio 26 d.
Paulius rašė: Su tikėjimu ir meile Kristuje Jėzuje laikyk sau taisykle sveikus pamokymus, kuriuos esi iš manęs girdėjęs. Sergėk brangų patikėtąjį turtą, padedamas Šventosios Dvasios, kuri gyvena mumyse.
2 Tim 1,6-14
antr, spalio 27 d.
Jėzus sakė: Lapės turi urvus, padangių sparnuočiai – lizdus, o Žmogaus Sūnus neturi kur galvos priglausti.
Mt 8,18-22
treč, spalio 28 d.
Palyginime Jėzus sakė: Pasėlys geroje žemėje- tasai, kuris girdi ir supranta žodį; tas ir duoda derlių.
Mt 13,1-23
ketv, spalio 29 d.
Jėzus tarė mokiniams: Jūs žinote, kad didžiūnai rodo savo galią. Tarp jūsų to nebus. Jei kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, tebūnie jūsų tarnas.
Mt 20,20-28
penkt, spalio 30 d.
Jėzus tarė jaunuoliui: Vieno dalyko tau trūksta: eik parduok visa, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane.
Mk 10,17-22
šešt, spalio 31 d.
Juozapas atleido broliams, tardamas: Nebijokite! Nors jūs ir sumanėte man pikta, Dievas pakeitė tai į gerą – išlaikyti daugelį žmonių.
Pr 50,15-21

Taizé - Dienos skaitinys  Dienos skaitinys
Taizé - Android programa  Android programa   •   iPhone app

Parsisiųsti bylą

PDF

PDF: Kraštovaizdis: RugsėjisSpalisLapkritis
PDF: Portretas: RugsėjisSpalisLapkritis

Printed from: http://www.taize.fr/lt_article866.html - 24 October 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France