Kasdieniniai šv. Rašto skaitiniai

Šie trumpi skaitiniai kas dieną skaitomi bendruomenės pamaldų metu Taizé. Pateiktoji Biblijos nuoroda žymi šiek tiek ilgesnę ištrauką.
Biblijos tekstai cituojami iš:
„Biblija arba Šventasis Raštas“,
ekumeninis leidimas,
Lietuvos Biblijos Draugija, 2005.
     
2019
penkt, spalio 18 d.
ŠV. LUKAS
Mūsų kaltės mus palaužia, Viešpatie, bet tu jas atleidi.
Ps 65
šešt, spalio 19 d.
Jonas rašė: Nemylėkite žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa.
1 Jn 3,14-20
SEKM, spalio 20 d.
Jėzus sakė: Tad nejaugi Dievas neapgintų teisių tų, kurie jo šaukiasi per dienas ir naktis?
Lk 18,7-8
pirm, spalio 21 d.
Ilgiuosi tavęs naktimis, Viešpatie, net rytą mano dvasia dėl tavęs budi.
Iz 26,7-9
antr, spalio 22 d.
Dievas mums dosniai išliejo savo Dvasios per mūsų Gelbėtoją Jėzų Kristų, kad, jo malone nuteisinti, viltimi taptume amžinojo gyvenimo paveldėtojais.
Tit 3,4-7
treč, spalio 23 d.
Paulius rašė: Kiekvienam suteikiama Dvasios apraiška bendram labui.
1 Kor 12,4-11
ketv, spalio 24 d.
Ugdykite dorybę, ištvermę, brolybę, meilę. Kai šitie dalykai jumyse gyvuoja, jie neduoda jums likti bevaisiams mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus pažinime.
2 Pt 1,5-8
penkt, spalio 25 d.
Petras sakė: Dievas išaukštino nukryžiuotą Jėzų kaip išgelbėtoją, kad suteiktų mums atsivertimą ir nuodėmių atleidimą.
Apd 5,17-33

Taizé - Dienos skaitinys  Dienos skaitinys
Taizé - Android programa  Android programa   •   iPhone app

Parsisiųsti bylą

PDF

PDF: Kraštovaizdis: RugsėjisSpalisLapkritis
PDF: Portretas: RugsėjisSpalisLapkritis

Printed from: http://www.taize.fr/lt_article866.html - 18 October 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France