Wettershus

En av taizébröderna medverkade i en retreat på Wettershus retreatgård 15-17 januari 2010. Deltagarna uppmuntrades att komma med sina frågor och funderingar eller bibeltexter att samtala om. De teman som väckte störst intresse var:
"Älska din nästa som dig själv - det svåra är ju att älska sig själv, att förlåta sig själv vissa misstag"
och "Är den Gud som vi kristna ber till samma som judarnas Jahve och muslimernas Allah?"

Printed from: https://www.taize.fr/sv_article9146.html - 25 May 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France