TAIZÉ

Заштита у Тезеу

 

За многе људе Тезе је место поверења. Браћа из заједнице, сестре Светог Андрије, сестре Урсулинке и сестре Светог Фрање Салешког као и волонтери [1] и све који су укључени у вођење сусрета [2], посвећени су да се Тезе учини сигурнијим местом за све оне који га посећују, а посебно млађима од 18 година [3], младе особе [4] и рањивим одраслим особама [5].

Истовремено, свачија обазривост је важна како би Тезе могао да остане сигурно место за све.

У овом одељку можете пронаћи обавештења у вези наше заштите
- смернице
- праксa
- поступци
као и обавештења која се тичу
- здравствене мере
- безбедносних питања

Врло озбиљно схватамо било какву врсту сексуалног злостављања или било ког облика насиља. Ако током свог боравка у Тeзеу постанете свесни ове врсте понашања, молимо вас да следите утврђене поступке, знајући да у сваком тренутку можете позвати број +33 7 49 04 75 85 . Сваки инцидент, било да је скорашњи или не, можете да пријавите писањем на taize.safeguarding protonmail.com. Такође можете контактирати број телефона „хотлајн” у вашој земљи или тим за заштиту у вашој цркви.
Обновљено: 12. јун 2020.

Footnotes

[1млади од 18 до 29 година који у Тезеу остају четири или више недеља и помажу око практичног вођења сусрета у Тезеу. Младе волонтерке лично прати једна од сестара Урсулинка или светог Андрије. Младе волонтере лично прати брат из Тезеа.

[2запослени и чланови других редовничких заједница или волонтери

[3сви малолетници до 18 година, имајући у виду да децу млађу од 15 година морају пратити родитељи или законски старатељ ако желе доћи у Тезе. Сви малолетници од 15 до 18 година морају имати писмену сагласност свог законског старатеља (можете да користите овај образац) који именује особу присутну у Тезеу као одговорну за њих и за њихово здравље.

[4од 18 до 29 година која учествује на сусретима младих у Тезеу

[5свака особа старија од 18 година која је у стању рањивости, била она психолошка, физичка, морална или социјална. Свесни смо да људи могу прећи у стање рањивости или изаћи из ње чак и током боравка у Тезеу.

Од јуна 2019. године заједница покушава да утврди истину у вези са оптужбама о злостављању од стране браће. Да бисте прочитали изјаву брата Алојза од 4. јуна 2019. и ажурирани материјал, молимо кликните овде.