TAIZÉ

Заштита у Тезеу

Наше смернице

 

У Тезеу посвећени смо:
- промовисању сигурнијег окружења и културе.
- сигурнијем одабиру и подршци свих оних који имају било какву одговорност у вођењу сусрета у Тезеу.
- брзом реаговању на било коју бригу или оптужбу која се тиче заштите.
- да покажемо пасторалну бригу, узимајући у обзир све законске обавезе према жртвама злостављања и другим погођеним особама присутним у Тезеу.
- да разговарамо са онима који могу представљати опасност за друге.

У Тезеу, ми ћемо:
- одржавати безбедност и бринути за све.
- имати тим за заштиту састављеном од представника различитих заједница представљених у Тезеу као и изван.
- обратити већу пажњу да сигурно одаберемо, образујемо и подржимо све оне који имају икакву одговорност у тезејским сусретима како би они имали довољно самопоуздања и вештину да препознају и одговоре на злоставњање.
- побринути се да сваки организатор има одговарајуће осигурање.
- приказати на различитим местима детаље контакт особа у случају да постоји забринутост у вези заштите као и за подршку.
- саслушати и озбиљно схватити свакога ко пријави злостављање.
- предузети све кораке да заштитимо децу, младе и одрасле када се појаве бриге о заштити било које врсте, заједно са вођама група, родитељима или законским старатељима и потребним државним властима.
- обратити посебну пажњу на жртве злостављања које желе да комуницирају, без обзира на врсту злостављања, било када или где се оно догодило.
- бринути и надгледати било ког члана заједнице, волонтера или било кога ко је укључен у вођење састанака, а ко може представљати ризик за децу и одрасле уз одржавање одговарајуће поверљивости и безбедности свих страна.
- обезбедити да су смернице, поступци и пракса, као и процена ризика у вези заштите на снази и да се оне преиспитују сваке године у фебруару.
• редовно преиспитивати спровођење смерница, поступака и праксе заштите.
• обезбедити и редовно преиспитивати сва питања која се тичу здравља и сигурности а која су повезана са сусретима.