TAIZÉ

Taizé: 30 000 unga vuxna uppmuntrades att reflektera över glädje och solidaritet

 

Efter Poznan, Bryssel, Génève, Zagreb, Milano, Lissabon, Hamburg, Budapest och Paris hölls det 33:e Europamötet som Taizékommuniteten arrangerat i Rotterdam i Holland mellan 28 december och 1 januari på inbjudan av Hollands biskopar, den holländska protestantiska kyrkans generalförsamling (PKN) och Hollands kristna råd. Ungefär 30 000 unga från alla håll i Europa kom till Rotterdam för fem dagar med bön och samtal.

Med detta nya steg på ”pilgrimsfärden för tillit på jorden” fortsatte kommuniteten i Taizé på den väg som dess grundare, broder Roger, öppnade för att stödja unga människor i deras sökande efter försoning och fred, inte bara mellan kristna utan också mellan nationer och folkgrupper.

I Europamötets anda återupptäckte staden Rotterdam en av sina mest kända invånare genom tiderna och hans tankar – Erasmus, som föddes där 1467 och blev en förelöpare för dagens Europa. Han stöttade nitiskt ”kristendomens fred”, ”kyrkans endräkt” och försoning mellan folken.

De unga deltagarna togs emot i kristna gemenskaper och familjer i och runt Rotterdam, från Breda till Haag, från Gouda till Hoek van Holland. De tillbringade sina förmiddagar i 150 värdförsamlingar och sina eftermiddagar på stadens mässområde (Ahoy) med gemensamma måltider och bön. Workshops på eftermiddagarna gav dem tillfälle att fundera över trons källor och över sitt engagemang och arbete för Kristus i kyrkan och i samhället. Några workshops inspirerades av det ”Brev från Chile” som broder Alois, kommunitetens prior, publicerade efter ett möte som Taizékommuniteten ordnat för unga från hela Latinamerika i Santiago i Chile 8–12 december 2010.

“Brev från Chile” uppmuntrade deltagarna att reflektera över glädjen och solidariteten med människor som lider, för "det finns en glädje som inte förstörs av modlöshet."

"Vi är inte bättre än andra, men vi tillhör Kristus": dessa ord ur Brevet var utgångspunkten för samtal i några workshops i Rotterdam. Mötets workshops leddes av taizébröder och personer som var engagerade lokalt. Stadens borgmästare, flera biskopar, präster och pastorer och holländare som är engagerade politiskt bidrog till reflektionen för att hjälpa de unga att finna sin egen väg i kyrkan och i samhället. Broder Alois talade till de unga varje kväll under kvällsbönen i utställningsparken. Dessa tal kan läsas på den engelska delen av denna hemsida.

Sista uppdateringen: 25 Februari 2011