TAIZÉ

Pressmeddelande

Påskfirandet i Taizé och i Moskva

 

Mer än 9000 unga vuxna från hela Europa och några från andra världsdelar samlas i Taizé för att fira påsk (5000 över påskhelgen, 4000 veckan efter).

Broder Alois, prior i Taizé, och några andra bröder lämnar åsen där Taizé ligger för att fira påsk i Moskva. De gör en pilgrimsresa till Moskva tillsammans med 240 unga från 26 olika länder för att delta i påskfirandet i den ryska ortodoxa Kyrkan.

De unga pilgrimmerna tas emot i sex ortodoxa församlingar i Moskva. Från och med torsdag deltar de i den ortodoxa liturgin. På fredag reser de till en förort söder om Moskva, Boutovo, där 20 000 personer sköts, biskopar, präster, munkar, nunnor och vanliga kristna på Stalins tid, närmare bestämt mellan 1935 och 1937. På lördag kväll och natt deltar de i påskfirandet i de sex olika värdförsamlingarna.

Pilgrimsfärden avslutas på söndag då de deltar i det högtidliga firandet av påskvespern i domkyrkan Kristus-Räddaren under patriarken Kirill I:s ledning.

— 

Banden mellan Taizé och Ryssland började knytas för länge sen. På 1960-talet kom rysk-ortodoxa ledare på besök till Taizé. På 1970- och 80-talen blev broder Roger och andra bröder inbjudna att avlägga besök i Ryssland. År 1988 kunde kommuniteten skicka en miljon Nya Testamenten till Moskva, Sankt-Petersburg, Kiev och Minsk. Från och med början av 1990-talet, när gränserna öppnades, kom många ryssar och deltog i mötena för unga vuxna i Taizé och i europamötena över nyår. År 2006 gjorde broder Alois ett besök hos patriarken Alexis II, och han var med om patriarkens begravning i december 2008 och vid vigningen av den nye patriarken Kirill I i januari 2009. Sedan många år skickar patriarken av Moskva en hälsning till deltagarna i det europamöte som firas varje nyår i någon europeisk storstad.

Pilgrimsfärden till Moskva
Pilgrimsfärden dag för dag

Taizé, Onsdag den 20 April, 2011

media taize.fr
Tél. +33 385 50 30 30
Taizé Community
71250 Taizé, France

Sista uppdateringen: 21 April 2011