TAIZÉ

Kenya

Möten i Nairobi augusti 2011

 

Från 3 till 14 augusti 2011 deltog 160 ungdomar från Kenya, olika länder i Östafrika och Regionen Stora sjöarna i två internationella möten ledda av Taizébröder i Nairobi.

JPEG - 26.8 ko


Små samtalsgrupper

”En annan gång borde ni bjuda in några av våra ledare! Om de också fick uppleva det här enkla livet som inte hindrar lycka eller fred, och om många andra också kunde upptäcka detta, skulle det vara till stor hjälp för vårt land!” uttryckte en av ungdomarna spontant under mötets andra dag.

De flesta av deltagarna pekade på två saker som de tyckte var de mest betydelsefulla, upplevelsen av bön som pågår en längre tid, med tystnad och upprepande sånger, och möjligheten att bilda vänskap som går bortom språkets, kulturens och kyrkosamfundets gränser.

Medverkan av grupper av unga egyptier, kineser (Hong Kong) och fransmän breddade mångfalden av dessa möten ytterligare. Alla gav ett varmt välkomnande till de unga människorna från Rwanda som bjöd in dem till att förbereda för nästa afrikanska skede av ”Förtroendets Pilgrimsfärd”, som kommer att äga rum i Kigali 14-18 november 2012.

JPEG - 24 ko

Några ungdomar reparerar ett kapell på centret

Nästa internationella möte med Taizé bröderna i Nairobi:
Datum: 7-11 och 14-18 december 2011.
Tema: "Tron på förlåtelse gör oss friare. Ta emot och dela med er om Gud som kommer till världen."
Kontakt: Brothers of Taizé, Mji wa furaha, Thika road, Nairobi.
Tel :+254(0)724 664 198

JPEG - 19.5 ko

Besök på "platser som inger hopp": snackbaren som inrättats av ungdomar i kyrkosamfundet Babadogo

JPEG - 20.8 ko

En grupp mimar en av liknelserna

Sista uppdateringen: 5 September 2011