TAIZÉ

30 000 unga vuxna i Berlin

 
Ungefär 30 000 unga från hela Europa och från andra världsdelar samlades till Taizés europamöte i Berlin mellan den 28 december 2011 och den 1 januari 2012. Denna etapp på "Pilgrimsfärden för tillit på jorden" var det 34:e europamötet anordnat av Taizé. De unga togs emot av församlingar och familjer i Berlin och uppmuntrades att söka inspiration till ny solidaritet mellan människor. De deltog i gemensam bön, samtalsgrupper och worshops om andliga, sociala, konstnärliga, politiska och ekonomiska teman. Det var första gången ett sånt möte hölls i den tyska huvudstaden.

Berlinmötet ägde rum vid en tidpunkt när Europa är i stort behov av att andas ny luft och när många människor ifrågasätter de grundläggande idéerna bakom den europeiska solidariteten och dess begränsningar. I Berlin uppmanade broder Alois, Taizékommunitetens prior, deltagarna att gå till trons källor och samtidigt försöka hitta sätt att arbeta emot den splittring och det sönderfall som pågår i dagens kyrka och samhälle.

De unga deltagarna erbjöds också att delta i ett humanitärt projekt som Taizékommuniteten arbetar med i Nordkorea. De kunde ta med sig enklare medicinsk utrustning och mediciner till mötet i Berlin, och detta skickades sedan till sjukhus och läkarmottagningar på landsbygden i Nordkorea.

För ytterligare information, se den engelska texten.

Communauté de Taizé
71250 Taizé, France
Tel. +33 385 50 30 30

media taize.fr

Sista uppdateringen: 20 Mars 2012