TAIZÉ

Be tillsammans

 

Kyrkans tid 13

Sång

Psaltarpsalm

Prisa Herren, min själ!
Jag vill prisa honom så länge jag lever,
lovsjunga min Gud så länge jag är till.

Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud
och sätter sitt hopp till Herren, sin Gud.
Han som har gjort himmel och jord och hav
och allt vad som finns i dem.

Herren sviker aldrig sina löften.
Han ger de förtryckta deras rätt,
han ger de svältande bröd.
Herren befriar de fångna.

Herren öppnar blinda ögon,
Herren rätar krökta ryggar,
Herren älskar de trogna,
Herren ger främlingar skydd.

Herren stöder faderlösa och änkor
men korsar de ondas planer.
Herren härskar för evigt,
din Gud, o Sion, från släkte till släkte.

ur Psaltaren 146

Textläsning

Paulus skriver: Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er.

Efesierbrevet 3:14-19

eller

Många av lärjungarna drog sig tillbaka och ville inte längre följa med honom. Jesus sade till de tolv: ”Inte vill väl ni också gå er väg?” Simon Petrus svarade: ”Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige.”

Johannesevangeliet 6:66-69

Sång

Tystnad

Förbön

Gud vår Far, du för oss samman i din Kyrkas gemenskap: låt oss leva av din kärlek.

Gud vår Far, du tar aldrig tillbaka din kallelse och dina gåvor: låt oss leva av din kärlek.

Du Guds levande Son, din egen trofasthet hjälper oss att alltid förbli trogna mot dig: låt oss leva av din kärlek.

Du Guds levande Son, du vet hur vi sätts på prov och ofta kommer till korta: låt oss leva av din kärlek.

Heliga Ande, du ger oss en helig längtan efter fred och rättvisa: låt oss leva av din kärlek.

Heliga Ande, din väg leder oss till dem som vårt samhälle glömt eller inte känns vid: låt dem leva av din kärlek.

Heliga Ande, i vårt hjärta bär vi de gåvor du gett oss för att skapa gemenskap: låt oss leva av din kärlek.

Herrens bön

Bön

Jesus Kristus, hjälp oss att alltid tveklöst och helhjärtat hålla fast vid dig. Du Uppståndne, du låter din förlåtelses ljus falla in i oss. Det är en fulländad gåva. Och när vi själva vågar förlåta, känner var och en av oss Guds glädje i sitt eget liv.

eller

Jesus vår frid, ge oss den högsta glädje som finns: att tänka samma tankar, att älska med samma kärlek, att ha en och samma själ.

Sånger


Fler böner

För fler böner, se längst ner på sidan.

De flesta av bönerna på denna sida finns också i boken "Be tillsammans": Böcker, CD-skivor, videor