TAIZÉ

Be tillsammans

 

Pingst 1

Sång

Psaltarpsalm

Prisa Herren, ni hans tjänare,
prisa Herrens namn!
Lovat vare Herrens namn
nu och för evigt!
Från öster till väster
skall Herrens namn bli prisat.

Herren är upphöjd över alla folk,
högre än himlen når hans härlighet.
Vem är som Herren, vår Gud,
han som tronar så högt,
han som ser så djupt ner
– vem i himlen, vem på jorden?

Den hjälplöse reser han ur gruset,
den fattige lyfter han ur dyngan.
Han ger dem rum bland furstar,
bland furstarna i sitt folk.
Han ger den ofruktsamma ett hem
som lycklig mor till söner.

Psaltaren 113

Textläsning

När pingstdagen kom var alla lärjungarna församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Då steg Petrus fram med de elva andra och tog till orda och talade till dem: ”Judar, ja alla ni som bor i Jerusalem, detta skall ni veta, lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror, att de här männen är berusade, det är ju bara morgon. Nej, detta är vad som har sagts genom profeten Joel: Det skall ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar
skall profetera, era unga män skall se syner och era gamla män ha drömmar. Och var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.”

Apostlagärningarna 2:1-6, 14-17, 21

eller

Jesus sade: Om ni älskar mig, kommer ni att hålla mina bud. Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag skall inte lämna er ensamma, jag skall komma till er. Ännu en kort tid, sedan ser världen mig inte längre, men ni skall se mig, eftersom jag lever och ni kommer
att leva. Den dagen skall ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er.

Johannesevangeliet 14:15-20

Sång

Tystnad

Förbön

Kom, Heliga Ande, låt din kärleks klarhet lysa över oss från himlen.

Kom, du de fattigas Far; kom, du Ande som ger oss allt; kom, du våra hjärtans Ljus.

Du fullkomliga Tröstare, du låter din frid bo i vår själ: kom, Heliga Ande.

Du som så underbart gör allting nytt, i nöden är du vår vila, i prövningen vår styrka: kom, Heliga Ande.

Kärleksfulla Ljus, träng in i vårt hjärtas innersta rum: kom, Heliga Ande.

Ge liv åt vår livlöshet, eld åt vår ljumhet: kom, Heliga Ande.

Låt vatten strömma genom allt förtorkat, hela allt som brutits sönder: kom, Heliga Ande.

Ge oss glädje som varar för alltid: kom Heliga Ande, låt din kärleks klarhet lysa över oss från himlen.

Herrens bön

Bön

Heliga Ande, hur vi än har det, vill vi ta emot dig i stor enkelhet. Och det är framför allt med hjärtat som du låter oss förstå det ofattbara: att du lever inom oss.

eller

Kristus, låt din kärleks eld bo i oss, du som älskade oss redan innan vi anade din kärlek.

Sånger


Fler böner

För fler böner, se längst ner på sidan.

De flesta av bönerna på denna sida finns också i boken "Be tillsammans": Böcker, CD-skivor, videor