TAIZÉ

Be tillsammans

 

Pingst 2

Sång

Psaltarpsalm

Jubla över Herren, ni rättfärdiga!
De redbara skall sjunga hans lov.

Tacka Herren till lyrans klang,
spela på tiosträngad harpa!
Sjung till hans ära, sjung en ny sång,
jubla till strängarnas välljud!

Herrens ord är att lita på,
han handlar alltid trofast.
Rätt och rättfärdighet älskar han,
Herrens kärlek fyller hela jorden.

Genom Herrens ord blev himlen till
och rymdens här på hans befallning.
Som i en lägel samlade han havet
och lade djupens vatten i säkert förvar.

Herren gäckar folkens planer
och gör deras avsikter om intet.
Men Herrens plan står fast för evigt,
hans avsikter från släkte till släkte.

ur Psaltaren 33

Textläsning

Paulus skriver: Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka.

Första Korinthierbrevet 12:4-7, 12-13

eller

Jesus sade: "Om någon älskar mig, bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och stanna hos honom. (...) Detta har jag sagt er, medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen
oro och tappa inte modet."

Johannesevangeliet 14:23, 25-27

Sång

Tystnad

Förbön

Herre, kom till oss, gör vårt liv till ett tempel för den Heliga Anden.

Låt var och en av oss få del av Andens frukter: kärlek, glädje, frid, tålamod, godhet, trofasthet.

Låt den Heliga Anden tala med dina tjänares röster, när de förkunnar ditt Ord.

Sänd din Ande med tröst till alla olyckliga.

Sänd din Ande med tröst till alla som drabbats av orättvisor.

Bevara alla folk från hat och krig.

Låt din Andes vind samla alla folk.

Herrens bön

Bön

Heliga Ande, i dig finner vi den tröst som Kristus vill låta strömma genom våra liv. Du kommer till alla som vill ta emot dig ... och vi anar att det viktigaste i våra liv redan har skett.

eller

Välsigna oss, Kristus, du befriar oss ur vår ensamhet och ger oss del i gemenskapens mysterium i din Kyrka, som är din kropp.

Sånger


Fler böner

För fler böner, se längst ner på sidan.

De flesta av bönerna på denna sida finns också i boken "Be tillsammans": Böcker, CD-skivor, videor