TAIZÉ

Be tillsammans

 

Kyrkans tid 1

Sång

Psaltarpsalm

Herre, vår härskare,
väldigt är ditt namn över hela jorden.
Jag vill besjunga din himmelska prakt
med ett barns, ett dibarns mun.

När jag ser din himmel, som dina fingrar format,
månen och stjärnorna du fäste där,
vad är då en människa att du tänker på henne,
en dödlig att du tar dig an honom?

Du lät honom härska över dina verk,
allt lade du under hans fötter:
får och oxar, all boskap,
och markens vilda djur,
himlens fåglar och havets fiskar,
allt som vandrar havets stigar.

Herre, vår härskare,
väldigt är ditt namn över hela jorden.

ur Psaltaren 8

Textläsning

Herren sade till Abram: ”Lämna ditt land, din släkt och ditt hem, och gå till det land som jag skall visa dig. Jag skall göra dig till ett stort folk, jag skall välsigna dig och göra ditt namn så stort att det skall brukas när man välsignar. Jag skall välsigna dem som välsignar dig, (...) Och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som du har fått.” Abram bröt upp, som Herren hade befallt, och Lot följde med honom. Abram var 75 år när han lämnade Charan.

Första Moseboken 12:1-4

eller

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sade: ”Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade. Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet. Saliga
de renhjärtade, de skall se Gud. Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid.

Matteusevangeliet 5:1-12

Sång

Tystnad

Förbön

Att din frid lyser som ett klart ljus ibland oss och att din kärlek befriar våra liv, ber vi dig, Herre.

Hjälp oss hålla ut i tro, och väck vår längtan efter ditt Rike.

Led Kyrkan på Evangeliets väg med din Heliga Ande, så att hon möter människor på ett öppet och kärleksfullt sätt.

Vi ber dig för dem som bär ansvar för folk och länder, att de alltid strävar efter rättvisa och frihet.

Kristus, du har burit våra sjukdomar och lagt vår smärta på dig; stöd dem som har en svår tid att gå igenom.

För alla som hjälper de människor som förtrycks, som flyr från sitt land eller lever isolerade, ber vi dig.

Åt dig anförtror vi våra familjer, alla dem som bett oss be för dem och dem som ber för oss.

För vårt land och vår stad (vår by, för trakten där vi bor), att de kristna här blir levande tecken på hopp och enhet, ber vi dig.

Herrens bön

Bön

Jesus, du vår glädje, du vill att vi skall leva i enkelhet, så enkelt som om vi hade en vår i hjärtat. Då upphör vi att förlamas av allt som gör tillvaron komplicerad. Du säger till oss: Var inte orolig, om din tro är aldrig så liten, så stannar jag, Kristus, ändå alltid kvar hos dig.

eller

Välsigna oss, Jesus Kristus, bara hos dig finner vi vila för vår själ.

Sånger


Fler böner

För fler böner, se längst ner på sidan.

De flesta av bönerna på denna sida finns också i boken "Be tillsammans": Böcker, CD-skivor, videor