TAIZÉ

Att komma tillsammans med en grupp unga

 

Ungdomsmötena i Taizé äger rum runt den brödrakommunitet som bor där. Alla bör vara redo att fullt ut gå in i det gemensamma livets rytm under hela veckan – samling till bön tillsammans med bröderna tre gånger om dagen, möten tillsammans med människor från andra länder, gemensamma måltider, samtal i smågrupper och praktiska arbetsuppgifter (att servera mat, diska etc), enkel inkvartering, respekt för tystnaden runt kyrkan och på andra håll, särskilt på kvällen och under natten ... Dagsprogrammet finns på sidan Vad händer på dagarna?

Det är viktigt att alla som kommer till Taizé själva har valt att komma och att resan inte är obligatorisk för någon.

- 17—29-åringar: Mötena är tänkta framför allt för denna åldersgrupp och pågår året runt, veckovis eller över helgerna.

- 25—35-åringar: Möten specifikt för denna åldersgrupp hålls under vissa veckor (runt påsk och i juli och augusti).

- 15—16-åringar: kan delta i mötena i sällskap med vuxna gruppledare.

- barn under 15 år: kan bara delta i familjemötena tillsammans med sina föräldrar.

Gruppledare med deltagare som behöver visum måste ta kontakt med mötesteamet i god tid.

- Unga som är under 18 år bör ha med sig en ifylld blankett där deras föräldrar ger dem tillstånd att delta i mötena. På blanketten ska också en vuxen person namnges som ansvarig för tonåringen under hans eller hennes vistelse i Taizé. Denna vuxna person är också den som fattar beslut om eventuell medicinsk vård skulle bli nödvändig. Du kan göra en egen blankett åt din grupp eller använda den som Taizé tillhandahåller. Ta reda på om någon av ungdomarna dessutom behöver föräldrarnas tillstånd för att lämna Sverige.

Välja datum

Kontrollera sidan med Datum för i år.

Mötena är alltid en hel vecka långa, från söndag eftermiddag fram till följande söndag efter mässan. Om du inte kan komma en hel vecka, försök att komma över helgen. I så fall, kom på torsdagen eller fredagen och stanna till söndagen.

Vi vill be dig om att inte planera för ett besök som är kortare än tre hela dagar. För att verkligen komma in i kommunitetslivets och de internationella mötenas rytm behöver du/ni en hel vecka.

Ta kontakt med oss innan du gör den slutgiltiga planeringen för en resa med en grupp som stannar en vecka eller en helg. Om det blir förändringar vad gäller antalet deltagare eller datumen för er vistelse, eller om ni måste ställa in er resa, meddela oss genast genom att ändra det i formuläret här på webbplatsen.

Vuxna ledare och kontaktpersoner

Om du har 15—16-åringar med dig behövs det en kontaktperson (20—29-åringar går bra, men om möjligt sådana som är över 30) för varje påbörjad grupp om 7 ungdomar. Kontaktpersonen hjälper till med att leda aktiviteterna på dagarna och kommer också att leda en av samtalsgrupperna, som består av ungefär tio ungdomar från olika grupper. Kontaktpersoner kan, om de vill, lägga lika stort bidrag till omkostnaderna som ungdomarna.

Alla grupper (också de utan 15—16-åringar) bör ha ledare som kan bo i samma område som ungdomarna och hålla ett öga på dem (nattetid också). Om gruppen innehåller både manliga och kvinnliga deltagare behövs det både manliga och kvinnliga ledare. För grupper med 15—16-åringar kan kontaktpersonerna och ledarna vara samma personer.

(Om en gruppledare verkligen behöver sova på ett annat ställe en gruppen, anmäl den ledaren som "vuxen"i formuläret men skriv som kommentar att han eller hon kommer att vara kontaktperson. Om andra vuxna som är över 30 ska inkvarteras på ungdomarnas område men inte vara kontaktpersoner, anmäl också dem som "vuxna" men skriv "bor tillsammans med ungdomarna" i kommentarrutan.)

Om andra vuxna reser tillsammans med ungdomsgrupper men inte behövs som ledare för ungdomarna, se sidan Möten för vuxna som är över 30 år. Lägg märke till att det finns en gräns för hur många vuxna som kan komma.

- Vi kan inte tillhandahålla inkvartering för busschaufförer, och bussar kan inte parkeras i Taizé, men hör av er så skickarvi information om hotell i området.

Mer att tänka på

- Om ni bara kan komma över en helg, försök komma på torsdagskvällen. Grupper som kommer först på lördagsmorgonen går miste om en stor del av kommunitetslivet.

- Bibelreflektionerna äger rum varje dag och leds av en av kommunitetens bröder — påminn alla om att ta med en bibel. Samtalsgrupperna efter bibelreflektionen leds av ungdomarna själva.

- Ett villkor för en vistelse i Taizé är att ni inte arrangerar några "utflykter" (inte ens några timmar). Sådana utflykter bryter sönder mötena och gör andra som har kommit med stora förhoppningar och som är beredda på att engagera sig i ett helt veckomöte besvikna.

- Under vistelsen är det bra att bestämma en mötestid med den grupp som du har rest med. Välj en tidpunkt som inte krockar med veckans program.

- Under de månader när vädret är varmt, påminn alla om att de behöver kläder som är lämpliga för mötenas karaktär, pilgrimsfärdens: längre shorts (ner till knäna) och inte minishorts eller något liknande. Till bönerna i kyrkan behöver alla något som täcker axlarna, till exempel en T-shirt eller, om de har ärmlösa toppar, en sjal.

- Under vår, höst och vinter: ta med varma kläder! Det kan också bli kallt på sommaren — kom ihåg det när ni förbereder resan.

- Av säkerhetsskäl ber vi er att inte ta med campingutrustning med gas, som gaskök eller gasljus. Använd inte heller levande ljus. Om någon har med sig sådant, be dem att lämna in det i La Morada och sedan hämta det igen innan ni reser hem. Förklara detta noga för alla innan ni reser hemifrån.

- Den enda plats i Taizé där det är tillåtet att köpa och dricka alkohol är Oyak. Om någon i din grupp har alkohol med sig, be dem att lämna in den i La Morada och hämta den igen innan ni reser hem. Förklara detta noga för alla innan ni reser hemifrån.

Föranmäl din grupp så tidigt som möjligt med hjälp av anmälningsformuläret. Detta kan du göra även om du ännu inte vet hur stor gruppen kommer att bli.

Minimiåldern för deltagare i mötena är 15 år (15-årsdag senast ankomstdagen).

Vi kan normalt
sett inte ta emot konfirmandgrupper i Taizé, men om din grupp redan kommer att ha konfirmerats när ni kommer, om deltagarna själva har valt att komma och om det bara är några få av dem som inte kommer att ha fyllt 15 när ni planerar att komma, skriv till oss ett år i förväg så att vi kan förbereda ert besök tillsammans.