TAIZÉ

Hur man ger sitt bidrag till omkostnaderna

 

Mötena får inga externa subventioner utan är beroende av alla deltagares bidrag och av extrabidrag till en solidaritetsfond från de deltagare som har möjlighet att lägga lite mer.

Det bidrag du ger för din vistelse täcker måltider, logi och andra utgifter för mötena. Den föreslagna nivån för bidrag tar hänsyn till deltagarens ursprungsland. Var och en väljer hur mycket han eller hon vill bidra med inom det angivna intervallet.

Om du behöver ett kvitto, så be om det när du lämnar ditt bidrag vid ankomsten. Vi kan inte ordna kvitton i efterhand.

För detta års föreslagna bidrag, klicka här.

Hur man räknar ut sitt omkostnadsbidrag

Avgifterna beräknas på antal måltider istället för antal nätter: kvällsmat + lunch = en dag. Räkna antalet måltider (lunch och middag) och dela det i två för att få antalet dagar. Om du bara stannar en natt är minimibidraget till omkostnaderna en hel dag.

- Om du kommer på söndagsförmiddagen och stannar till följande söndags eftermiddag blir det 15 måltider — 7½ dagar. Om du äter 13 måltider är det 6½ dagar, 14 måltider är 7 dagar, etc.

Om du vill ta med dig en matsäck på hemresan, lägg till den i din uträkning.

Hur ger man sitt bidrag till omkostnaderna?

Det går att använda kontanter, men det är bra om du som kommer med en grupp försöker att undvika det.

Om du kommer tillsammans med en grupp unga vuxna är vi tacksamma om ni kan lämna bidraget för hela gruppen tillsammans om det överhuvudtaget är möjligt, på det sätt som passar er bäst. Ber ni gruppens medlemmar att göra det en och en betyder det att ni blir tvungna att vänta längre vid ankomsten!!

Om ni vill kan ni överföra ert bidrag i förväg med bankkort. Om du vill göra detta och inte ser det alternativet i anmälningsformuläret, skriv till oss så gör vi den möjligheten synlig där.

Ni kan också använda kort (Visa, Mastercard, Maestro, Eurocard) för att lämna ert bidrag när ni kommer till Taizé. Varning: om du använder ditt kort för att lämna bidraget för en större grupp, kontrollera i förväg så att kortets eventuella spärr inte ligger lägre än summan.

Bidrag kan också lämnas med checkar som fungerar i Frankrike (Euro).

För mer information, om du vill göra en banköverföring innan ni kommer eller om du har några frågor om något av sätten att lämna bidrag, skriv till meetings taize.fr och skriv “contribution towards costs of stay” på meddelandets ämnesrad.

Sista uppdateringen: 3 Juni 2015