TAIZÉ

Hur kan vi förbereda oss?

 
Informatioen nedan är tänkt för dem som planerar att komma till Taizé med en grupp unga, men den kan vara värdefull som en hjälp med förberedelserna för alla som vill komma.

Berätta noga för alla i gruppen om

- den enkla livsstilen i Taizé

- det dagliga programmet

- gemensamma böner: morgon, middag och kväll

Det kan vara bra att:

- lära sig några av sångerna;

- se en film om mötena;

- lyssna när en ung person som har varit i Taizé berättar om sina upplevelser.

- läsa några av artiklarna i avdelningen Bibeln och tron

Alla måste vara redo att delta fullt ut i de olika aspekterna av veckans möten.

Om du vill komma i kontakt med en ung människa som har varit i Taizé och som skulle kunna komma och besöka din grupp, skriv och fråga oss.

Kan du involvera er församling i gruppens förberedelser? Skulle ni kunna ha en avskedsbön eller delta i en vanlig gudstjänst i kyrkan innan ni åker? Varför inte "ta ett steg i solidaritet" innan ni åker till Taizé?

Ta med en bibel.

Musiker som spelar blåsinstrument, cello, klassisk gitarr: ta gärna med instrumenten — de kan komma till användning vid bönerna i slutet av veckan.

Om du är gruppledare, se sidan Att komma tillsammans med en grupp unga. Du kan preliminäranmäla din grupp. Gör det så tidigt du kan, även om du inte vet exakt hur stor gruppen kommer att bli.

Vi föreslår att ni redan innan ni reser till Taizé bestämmer ett möte någon eller några veckor efter hemkomsten för att samla gruppen igen. Detta kommer att ge er en möjlighet att reflektera tillsammans över vad som var viktigt för va och en i gruppen och hur de erfarenheterna kan vara till hjälp i vardagen.

Sista uppdateringen: 1 Oktober 2012

Oavsett om du kommer ensam till Taizé, om du leder en ungdomsgrupp eller om du kommer som ledare för en grupp är förberedelserna viktiga.

Att förstå lite av hur mötena är tänkta och upplagda redan innan ni kommer för det lättare för er att delta fullt ut i programmet från första början och att fortsätta pilgrimsfärden för tillit på hemmaplan efteråt.