TAIZÉ

Strasbourg

30 000 unga européer gör ”en stor vänskapens gemenskap” synlig

 

Pressmeddelande

Taizé i Strasbourg:
30 000 unga européer gör ”en stor vänskapens
gemenskap” synlig

Den 28 december anländer 20 000 unga vuxna från hela Europa och från resten av världen till Strasbourg för att delta i det 36:e steget på den “pilgrimsfärd för tillit” som Taizékommuniteten leder. Bland dem kommer det att finnas mer än 4 500 polacker, 2 600 ukrainare, 1 400 italienare, 1 200 kroater, 1 000 vitryssar … Tillsammans med dem som hör hemma i Alsace och i det tyska Ortenau-området kommer det att bli totalt 30 000 deltagare som ”söker en synlig gemenskap mellan alla som älskar Kristus”.

I ”Fyra förslag för år 2014”, som de kommer att få vid ankomsten, skriver Taizés prior broder Alois till dem: ”De som världen över älskar Kristus bildar i hans efterföljd en stor vänskapens gemenskap. De kan göra en insats genom att vara med och läka mänsklighetens sår: utan att tvinga sig själva på andra kan de föra fram en solidaritetens globalisering som inte lämnar ett enda folkslag utanför, inte en enda person.”

Varje morgon kommer dessa unga vuxna att samlas i mer än 200 värdförsamlingar på båda sidorna om Rhen, i Frankrike och i Tyskland, för en stunds bön och samtal. På eftermiddagarna den 29 och 30 december innehåller mötesprogrammet tjugo olika teman i form av workshops, till exempel “Kris, arbetslöshet, osäkra anställningar … – borde vi uppfinna en ny ekonomisk modell?”, “Rättvisa och mänskliga rättigheter – personliga reflektioner över utmaningen att vara kristen”, “Ekumenisk dialog – att samexistera i fred eller att låta oss bli förvandlade genom att möta varandra?”, ”Behöver vi kyrkan? Bibelreflektion över gemenskapen i Kristus” och ”Europa, migrationens land – hur kan vi leva tillsammans på ett bättre sätt?”.

Under mötet kommer deltagarna att samlas mitt på dagen och på kvällen till gemensamma böner. De bönerna kommer att äga rum samtidigt i tre hallar på Wacken (Strasbourgs mässområde), i Strasbourgs katedral och i den protestantiska Pauluskyrkan. Broder Alois meditationer för deltagarna i samband med bönerna kommer att publiceras på engelska här:
Meditations by Brother Alois.

Mötesprogrammet finns här (på engelska).

Broder Alois ”Fyra förslag” till unga vuxna och till präster, pastorer och andra kristna ledare som “söker en synlig gemenskap mellan alla som älskar Kristus” kommer att publiceras på Taizékommunitetens webplats den 26 december.

Många hälsningar till Taizékommuniteten och mötesdeltagarna har kommit. Fler väntas, särskilt från de ortodoxa kyrkorna. Dessa meddelanden kommer snart att publiceras på Taizékommunitetens webplats. Här är några utdrag:

Från påven Franciskus: Rom minns med glädje ert Europamöte förra året och särskilt den vackra bön som samlade tusentals unga människor på Petersplatsen tillsammans med påven Benediktus XVI. Påven räknar med er och hoppas att Evangeliets anda av fred och försoning ska få stråla bland era jämnåriga genom er tro och era vittnesbörd.

Generalsekreteraren för det lutherska världsförbundet, Martin Junge: Vilket glatt möte – för genom att gå och tala, genom att be och sjunga under de kommande dagarna reser ni tillsammans i riktning mot en ny solidaritet. Vi önskar er, i den anda som det innebär att göra en gemensam resa mot en rättvisare och mer fredlig värld, ett välsignat Europamöte i Strasbourg.

FN:s generalsekreterare, Ban Ki Moon: Teknologin har globaliserat kommunikationerna. Nu måste vi globalisera medkänslan och medborgarskapet. I en värld med alltfler förbindelser måste vi bli mer förenade. När våra öden flätas samman måste vår framtid bli en framtid med djupare och djupare och mer och mer vidsträckt samarbete. Det är vår tids globala logik. Jag räknar med att ni hjälper till så att vi tillsammans kan komma närmare våra gemensamma mål: fred, utveckling och mänskliga rättigheter.

Ordföranden för Europarådet, Herman van Rompuy: Att gå bortom gränsdragningar, att försona alla kristna i en kyrka – det är temat för ert möte i år. Ett tema som, i en vidare mening, innebär enhet i mångfald, jag skulle till och med säga enhet genom och tack vare mångfald. Ett tema som den Europeiska Unionen har gjort till sitt motto, för det finns i hjärtat i det europeiska projektets konstruktion och utveckling.

En sida på Taizékommunitetens engelskspråkiga webplats kommer att uppdateras dagligen med nyheter från mötet så som de unga deltagarna upplever det:
Echoes from the Strasbourg Meeting.

Bilder.

Presscentret för Europamötet kommer att hållas öppet mellan den 27 december och den 1 januari, 10—19 varje dag, i hall 21 på Wacken.
Press accreditation

Telefon. : 0033 (0) 6 38 03 36 56 ; 0033 (0)6 60 76 70 09
Fax : 0033 (0) 972 22 18 74

media taize.fr
www.taize.fr

Sista uppdateringen: 19 December 2013