TAIZÉ

Små, tillfälliga kommuniteter

 

De små, tillfälliga kommuniteterna har blivit en mycket berikande upplevelse för de samhällen som tar emot dem, församlingarna, de platser där solidariteten blir tydlig och de unga som är med om detta andliga äventyr. Därför är vi glada att kunna fortsätta med projektet, och vi inbjuder alla som vill att få veta mer under nästa vistelse i Taizé. Vad går det ut på?

Att leva tillsammans med en liten grupp unga vuxna i några veckor i ett område eller en by för att vittna om Evangeliet och samtidgt ta del av den glädje och de svårigheter som människor där lever med.

  • gemensam bön tre gånger om dagen
  • att vara med i pastoralt och socialt arbete i kristna gemenskaper på platsen
  • att hälsa på hos människor som är ensamma eller lever under svåra omständigheter
  • att leda böner och ungdomssamlingar

De som vill delta berätta vid välkomnandet i Taizé att de är intresserade — och avsätta veckan för förberedelserna.

För mer information, skriv till: temp.com taize.fr.

Sista uppdateringen: 15 Oktober 2014