TAIZÉ

Påven Franciskus talar om Taizés möten för unga vuxna och arbetet för kristen enhet

 
På morgonen den 30 november, under sin apostlaresa i Turkiet, assisterade påven Franciskus i den gudstjänst som firades av den ekumeniske patriarken Bartholomeus av Konstantinopel i den helige Georgs kyrka vid Phanar i Istanbul.

I sitt tal nämnde påven Franciskus arbetet för en fullständig gemenskap mellan kyrrkorna och citerade tre "röster" som på ett särskilt sätt ropar efter denna enhet: de fattiga, de som är offer för konflikter, och ungdomar. När han talade om den senare gruppen tillade han:

Idag är det just de unga som bönfaller oss att röra oss i riktning mot en fullständig gemenskap. Jag tänker till exempel på de många ortodoxa, katolska och protestantiska unga som samlas till de möten som kommuniteten i Taizé ordnar. De gör det inte för att de inte bryr sig om de skillnader som fortfarande håller oss åtskilda, utan för att de klarar att se bortom dem; de klarar att omfamna det som är viktigast och det som redan förenar oss.

Hela texten finns på flera språk.


I slutet av året, från 27 december till 2 januari, äger nästa internationella möte för unga vuxna, organiserat av Taizé rum i Prag (Tjeckien), och unga kristna från hela Europa deltar.

Sista uppdateringen: 2 December 2014