TAIZÉ

I riktning mot en ny solidaritet

Att lyssna till de unga i Amerika

 
I ljuset av den «Samling för en ny solidaritet» som kommer att hållas i Taizé den 9–16 augusti 2015 har jag tillsammans med några andra bröder rest i Amerika. De senaste åren har vi rest i Asien och Afrika, och vi ska besöka de unga i Oceanien i början av år 2015. I år har vi varit med på möten för unga vuxna i USA och Kanada, och sedan i Mexiko och Guatemala, och till sist i Karibien – i Puerto Rico, på Haiti, på Kuba och i Dominikanska Republiken.

En grupp från Amerikas urbefolkning kom till Taizé och bad oss att hålla ett möte på pilgrimsfärden för tillit i Pine Ridge-reservatet i South Dakota. Senare återvände bröder till Nordamerika för att hålla fler möten i olika delar av landet. Sommaren 2014 kom en grupp från Pine Ridge till Taizé, och genom de fördjupade relationerna med lakotaindianerna (siouxindianerna) har vi slagits av att se hur tillit kan återfödas till och med i situationer där den under historiens gång har brutits ner och blivit förrådd.

I Latinamerika har vi redan haft möten – i Bolivia 2007 och i Chile 2010. Några bröder har bott i en stad i Bahia i nordöstra Brasilien i 40 år. På grund av situationerna i de olika länderna har latinamerikanska unga många orsaker att vara modfällda. Men överallt dit vi kom mötte vi kristna som strävar efter att vara «jordens salt».

I Mexiko liksom i Guatelemala innebär detta att vara jordens salt att välja att arbeta för fred i ett samhälle som ofta kännetecknas av våld, av droghandel. En levande folklig tro lyfter fram det faktum att Gud är nära alla och särskilt nära de fattiga. Många kristna vill att kyrkan mer och mer ska bli en plats där alla är välkomna, där alla blir lyssnade till, och det är något som skulle kunna hjälpa freden att växa.

På Kuba är det många unga som längtar efter att komma ur sin isolering. De bad oss att hälsa till unga från andra länder. De har ett behov av att känna närheten till andra. För dem innebär uppgiften att vara jordens salt att de väljer att hålla hoppet vid liv.

På Haiti leder tilliten till Gud kristna till att vara jordens salt trots de enorma svårigheterna. Den gör det möjligt för dem att se verkligheten i uppståndelsens ljus. Inte ens den stora jordbävningen 2010 lyckades rubba deras tillit till Gud.

Runtom i Latinamerika – som vi har sett i Puerto Rico och Dominikanska Republiken – lever glädjen trots alla svårigheter i livet, orättvisor, den växande klyftan mellan rika och fattiga, migranternas utsatthet. Det utmanar oss och stimulerar oss på samma gång. Till och med bland de fattiga göds glädjen av tilliten till Gud. Genom att leva som bröder och systrar hjälper kristna till att bygga ett samhälle vars lag inte är «var och en får ta hand om sig själv» utan solidaritet och ansvar för varandra.

Sista uppdateringen: 26 December 2014
På den här sidan kommer vi att publicera hälsningar från unga människor, i olika länder, som reagerar på något i broder Alois text eller som delar med sig av levande exempel på den. Du kan skicka oss dina egna reaktioner eller exempel på adressen echoes taize.fr.