TAIZÉ

Rumänien, påsk 2016

Pilgrimsfärd till Bukarest

 
I slutet av april kommer bröder från Taizé och unga vuxna att göra en pilgrimsfärd till Bukarest för att se firandet av påskens mysterier i de ortodoxa församlingarna där och för att möta andra kristna som bor där och be tillsammans med dem. Detta nya steg på pilgrimsfärden för tillit är frukten av en vänskap mellan Taizé och kyrkan i Rumänien under många år.

Redan på 1960-talet var det möjligt för rumänska kyrkoledare att besöka kommuniteten, och under 1970- och 1980-talen gjorde bröder från kommuniteten och unga volontärer diskreta besök i landet för att träffa kristna där, besöka klostren och hälsa på ledarna för den rumänsk-ortodoxa kyrkan och andra kyrkor. Dessa enkla solidaritetstecken var viktiga för ett folk som inte hade möjlighet att resa utomlands och som ofta hindrades från att utöva sin tro.

I januari 1990, omedelbart efter att diktatorn Nicolae Ceaușescu hade fallit och gränserna hade öppnats, reste broder Roger till Bukarest. under sitt besök där träffade han patriarken Teoctist såväl som fader Constantin Galeriu och fader Dumitru Stăniloae, två välkända teologer som var viktiga symboler för hur den kristna kyrkan fortsatte att sprida sitt ljus under kommunistregimens tid.

Efter detta blev det möjligt för många tusen unga rumäner att komma till Taizé under sommarmånaderna och till Europamötena. Broder Alois har också på senare tid rest till Rumänien flera gånger och blivit varmt mottagen av kyrkoledare och av de kristna.

Att upptäcka den ortodoxa kristendomen och traditionen

Under de senaste åren har unga vuxna följt med bröder från Taizé på pilgrimsfärder för att upptäcka den rikedom som finns i de ortodoxa kyrkornas gudstjänster och andlighet. Ofta har den formats under århundraden fulla av stora prövningar, och tron på Kristi uppståndelse har hjälpt så många troende att hålla fast vid sin tro. Pilgrimsfärderna har gått till Istanbul där vi firade trettondagen med patriarken av Konstantinopel och stadens övriga kristna (2013), till Moskva där vi deltog i Stilla veckans och påskveckans gudstjänster (2011) och till Moskva, Minsk, Kiev och Lviv under påsken 2015.

År 2016 kommer den resan att fortsätta med en pilgrimsfärd till Bukarest mellan onsdag 27 april och måndag 2 maj för att fira Stilla veckans (den Stora veckans) och påskens mysterier. Enligt en överenskommelse med patriark Daniel kommer broder Alois och andra bröder från kommuniteten att resa till Rumänien i sällskap med en grupp bestående av 150 unga vuxna från hela Europa och från andra världsdelar. Det blir en möjlighet att upptäcka vitaliteten i dagens ortodoxa församlingar och att tala om de utmaningar som de gemenskaperna står inför i dagens rumänska och europeiska samhälle. På det sättet hoppas vi kunna berika och stödja varandra samtidigt som vi försöker vittna om evangeliet.

Pilgrimsfärd till Bukarest — några praktiska detaljer

  • Pilgrimsfärden tar emot ungefär 150 unga vuxna som är mellan 18 och 35 år och som redan har varit i Taizé eller som har deltagit i Europamöten
  • Ankomst onsdag den 27 april och avresa söndag den 1 maj på kvällen eller måndag den 2 maj.
  • Välkomnande och inkvartering i familjer — upptäck den rumänska kulturens och trons traditioner.
  • Deltagande i Stilla veckans och påskens gudstjänster i en av flera ortodoxa församlingar i staden.
  • Olika besök, workshops och möten kommer att ordnas som en del av pilgrimsfärden.
  • Särskilda böner och möten med kristna från andra kyrkor kommer också att äga rum.

Om du vill delta i pilgrimsfärden, skriv till oss på adressen buc2016 taize.fr. Skriv på engelska!

Sista uppdateringen: 15 Januari 2016

“Jag mötte broder Roger vid mer än ett tillfälle, och varje gång la jag märke till hur mycket han visste om och förstod av den tidiga kyrkans tradition, och hur Guds ord och kyrkofädernas skrifter var grunden för hans personliga andliga erfarenheter.

Det som karaktäriserade broder Rogers väg, och vägen för den kommunitet som han grundare, var ett missionsarbete bland unga med en kombination av trohet mot de heliga fädernas förkunnelse och en kreativ anpassning till de behov som finns idag i.

De tusentals unga som reser till Taizé och som deltar i de möten som kommuniteten ordnar varje år i olika länder i Europa visar på ett övertygande sätt att evangeliets budskap om Guds kärlek fortfarande kan hitta en levande genklang i människors hjärtan idag om det inte bara predikas i ord utan levs ut på ett personligt sätt.”

Hans helighet patriarken Kyrillos av Moskva i ett brev till Taizé inför kommunitetens 70-årsdag