TAIZÉ

Säkerhet och vaksamhet

 
År 2010 publicerades denna sida för att ge några påminnelser om och referenspunkter för säkerhet och trygghet samt för hur var och en ska skyddas. Det är viktigt att alla som kommer till Taizé är medvetna om detta. Under de senaste åren har alla under välkomnandet i Taizé också fått ett programblad med praktisk information där de viktigaste delarna av texten nedan finns med.

För många är Taizé en plats för tillit. Var och en som kommer hit måste vara vaksam så att Taizé förblir en trygg plats för alla. Kommuniteten räknar särskilt med att gruppledare tar ansvar och är uppmärksamma.

Säkerhet

Som en del av säkerhetsåtgärderna i Frankrike skyddas offentliga platser där många människor samlas ofta av myndigheterna.

Av denna anledning ska allt bagage märkas med namn och adress, och det får aldrig lämnas obevakat. Vi ber alla att inte ta med handväska eller ryggsäck in i kyrkan. Ett team med unga vid kyrkdörrarna kommer att arbeta för att se till att den regeln följs.

Gå inte iväg på ensliga stigar utanför Taizé ensam.

Vaksamhet

Om du ser eller hör att någon har blivit utsatt för sexuellt utnyttjande eller övergrepp ber vi att du talar om det direkt, särskilt om den som det handlar om är under 18. Tala med den broder som är ansvarig för "safeguarding" — han kan nås i La Morada — eller med någon annan som du litar på: en gruppledare, en av de systrar som hjälper bröderna med välkomnandet, eller någon som arbetar på första hjälpen (det går att nå dem dygnet runt i El Abiodh). Om det har hänt något, oavsett om det är nyligen eller inte, kan du berätta det genom att skriva till protection taize.fr. De meddelanden som kommer till den adressen tas emot av två bröder, en syster från S:t Andreas-orden och en person som inte tillhör kommuniteten. Om du vill berätta något och känner att du måste få veta namnen på dem som tar emot meddelandet när du skriver till den här adressen kan du skriva ett inledande meddelande och fråga efter dem.

Du kan också ringa en telefonjour i ditt hemland. I Sverige har 1177.se en lista med kontaktinformation till flera organisationer.

Ta kontakt med oss i La Morada om du ser att någon använder droger eller om någon dricker mycket alkohol.

Sista uppdateringen: 26 Mars 2019