TAIZÉ

Möte i Turin

Praktisk information

 

På grund av pandemin kunde Europamötet inte genomföras i december 2021 som planerat. Därför inbjuder kyrkorna i Turin unga européer att komma till staden den 7—10 juli 2022 och vara med på ett nytt steg i pilgrimsfärden för tillit.

Hälsoregler

Hälsosituationen som har med Covid-19-pandemin förändras. Vi hoppas att detta kommer att göra en större gästfrihet möjlig i juli 2022. Vi kommer att följa de regler som gäller i Italien och samarbeta tätt med hälsomyndigheterna. Några veckor före mötet kommer vi att här på webbplatsen publicera de regler som gäller då.

  • På webbplatsen https://infocovid.viaggiaresicuri.it/ finns information om de formaliteter som krävs för att man ska få komma in i Italien. Kontrollera också med myndigheterna i ditt hemland om det finns några restriktioner som du bör veta om inför återresan.

Datum

Europamötet i Turin äger rum torsdag 7 juli—söndag 10 juli 2022.

Deltagaråldrar

Europamötena är tänkta för unga vuxna mellan 18 och 35.

Vuxna över 35, familjer och unga under 18

Europamötena arrangeras för unga vuxna mellan 18 och 35 och är inte tänkta för unga under 18. De är inte heller tänkta för vuxna över 35 såvida de inte leder en grupp med unga vuxna. Andra vuxna, familjer med barn och grupper med unga som inte har fyllt 18 är varmt välkomna till själva Taizé istället. All information om detta finns här

Inkvartering


Photo: Wiesia Klemens

Inkvarteringen blir antingen hos människor som bor i staden och i den omgivande regionen eller i smågruppsinkvartering i församlingshem, skolor, idrottshallar etc. Alla måste ha med sig liggunderlag eller motsvarande och en sovsäck. Unga vuxna med särskilda behov måste anmäla sig före den 1 maj så att vi kan hitta lämplig inkvartering åt alla.

IOm du har egen inkvartering

Om du redan har ordnat egen inkvartering för mötesdagarna måste du fylla i den adress där du kommer att bo i anmälningsformuläret. Du måste också komma till ankomstplatsen och anmäla dig för att få program, biljetter etc. Din värdfamilj ska kontakta närmaste värdförsamling och berätta att du kommer att vara med i programmet där under mötet.

Kostnader

Ditt bidrag till omkostnaderna täcker måltider, lokaltrafik, hyra för möteslokaler, hyra för utrustning och andra kostnader för mötet. Hur mycket du bidrar med beror på vilket land du kommer från.

Ung vuxen: €70

Om du är yrkesverksam och har möjlighet att ge mer: 110€

Om du kommer den 5 juli för att hjälpa till är bidraget detsamma.

Hur du överför ditt bidrag

Om det är möjligt ber vi dig att lämna ditt bidrag till omkostnaderna online med betalkort via anmälningsformuläret före mötet. (Observera att vi inte har någon möjlighet att återbetala transaktioner.)

Resa och förberedelse

Planera för ankomst på förmiddagen den 7 juli mellan 8 och 12 eller mellan 12 och 15 den 5 juli. Vi kan inte ta emot dig den 4 eller 6 juli!
Avresa 10 juli tidigast 16.


Photo: Wiesia Klemens

Svepeduken i Turin

Den 9 juli blir det bönekväll i olika kyrkor i staden, och då finns också möjligheten att göra ett kort besök i katedralen och be inför svepeduken som finns där. (Vi kommer att publicera information om tillträde till katedralen i ett senare skede.)

Att komma tidigare och hjälpa till

För att allt ska fungera under mötet behöver vi ganska många volontärer som kommer den 5 juli. Du kan hjälpa till på olika sätt:
- välkomna alla som kommer den 7 juli;
- arbetsgrupper (matutdelning, städning, förbereda böneplatserna etc);
- stötta grupper i värdförsamlingar och på andra värdplatser;
- sjunga i kören (om du vill göra det, så skriv det i anmälningsformuläret).


Photo: Wiesia Klemens

Alla som kommer den 5 juli deltar fullt ut i programmet från och med den 7 juli.

Viktigt: Unga vuxna som kommer den 7 juli kan också hjälpa till i arbetsgrupperna eller i kören.

I olika regioner och länder förbereder unga vuxna pilgrimsfärden tillsammans. Förberedelsematerial kommer att publiceras på Taizés webbplats under de kommande månaderna.

facebook.com/taize hittar du nyheter och bilder från förberedelserna i olika länder.

Anmälan

Du som planerar att komma med en grupp bör anmäla dig så snart som möjligt och ge oss en första uppskattning av hur många du kommer med. Sedan kan du fortsätta att fylla i information om deltagarna när du vet mer. Sista anmälningsdag är 1 juni.

>>> Klicka här för att komma till anmälningsformuläret

Sista uppdateringen: 30 April 2022
<