TAIZÉ

Uttalande av broder Alois

Att ta reda på sanningen

 

Tisdagen den 4 juni 2019

I en tid när samhället och kyrkan försöker klarlägga fall av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp, särskilt sådana som har drabbat minderåriga och människor som lever i utsatthet, bedömer mina bröder och jag också det som nödvändigt att tala.

I flera årtionden har vi i Taizé tagit emot tusentals unga och lite-mindre-unga människor från Europa och från hela världen vecka efter vecka.

Vi har varit medvetna om vårt ansvar och om den tillit som dessa unga människor och deras familjer och gruppledare visar oss, och vi har alltid försökt försäkra oss om att detta välkomnande görs på bästa möjliga sätt, med respekt för varje individs övertygelser och med djup uppmärksamhet på allas trygghet och integritet.

Ändå har integritetskränkningar ägt rum bland mötenas deltagare — unga har kränkt andra ungas integritet, och vuxna har kränkt ungas integritet. När vi får veta att något sådant har hänt är vi noga med att lyssna till de drabbade och också med att informera både berörda myndigheter och berörda kyrkliga instanser.

En av åtgärderna är att vi sedan 2010 har en sida på vår webbplats för skydd av individer och en särskild e-postadress för att det ska vara enkelt att rapportera övergrepp. I själva Taizé delar en broder och en person som inte tillhör kommuniteten på ansvaret för att lyssna om det finns någon som har sett eller upplevt ett övergrepp av sexuell natur eller någon annan form av våld, särskilt sådant som riktas mot minderåriga. Detta finns med i den information som alla deltagare får vid ankomsten.

Att jag gör detta uttalande idag, och gör det med djup sorg, beror på att jag har fått reda på att det finns fall där bröder från kommuniteten nämns. Dessa fall är gamla, men vi i kommuniteten känner att vi måste tala om dem. Det gäller fem fall av olämpligt beteende av sexuell natur mot minderåriga, det tidigaste under 1950-talet och det senaste under 1980-talet, och de gäller tre olika bröder, varav två är döda sedan mer än femton år (Se också uppdateringen från mars 2020).

När jag fick höra om dessa anklagelser var jag först och främst angelägen om att lyssna till de drabbade tillsammans med andra bröder, med absolut respekt för deras ord, att höra deras lidande och att finnas där bredvid dem på bästa möjliga sätt, så bra vi kunde.

Under de senaste året har förståelsen för allvaret i varje övergrepp mot en människas integritet lyckligtvis fördjupats i samhället och i kyrkan. Detta speglas också i hur fransk lag har utvecklats, och den kräver att varje fall rapporteras, oavsett när brottet begicks.

För att fortsätta vårt arbete med att ta reda på och fastställa sanningen, och efter att ha talat med de drabbade, har jag nu informerat en åklagare om dessa fem situationer.

Vi vet nu att dessa övergrepp som bröder har begått i det förgångna också är en del av vår historia. För oss är kontakten med åklagaren en del av ett försök att ta reda på sanningen, ett försök som började redan när vi lyssnade till de drabbade. Fortfarande är dem vi tänker på först och främst. När vi hör om vad de har upplevt och hur de har lidit känner vi skam och djup sorg. Det är möjligt att detta uttalande kan uppmuntra andra drabbade, om de finns, att ta kontakt med oss. Vi kommer att lyssna till dem och finnas vid deras sida i de steg som de väljer att ta.

Vi är övertygade om att det enbart är genom att föra dessa handlingar fram i ljuset som vi, med hjälp av människor utanför kommuniteten, kan hjälpa till att på ett effektivt sätt skydda alla dem som visar oss sin tillit genom att komma till Taizé. När jag talar idag är det för att vi är skyldiga de drabbade detta, och deras närstående, och alla de människor som i Taizé söker en tillitens plats, en trygg plats, en plats för sanning.

Broder Alois

*Taizékommuniteten använder, i linje med de olika ländernas nuvarande språkbruk, ordet "survivors" på engelska och "personnes victimes" på franska.

Varje aggressiv handling, i det förgångna eller närmare i tid, som har begåtts mot en minderårig eller mot en vuxen, av en broder som missbrukar sin ställning eller av någon annan, kan rapporteras till adressen taize.safeguarding protonmail.com, eller till någon av de nationella hjälplinjer som Taizés webplatslänkar till.

Uppdatering av information den 19 juli 2019

Efter broder Alois meddelande den 4 juni har flera personer skrivit till adressen taize.safeguarding protonmail.com. Detta har fått broder Alois att ta kontakt med åklagare och förmedla två berättelser från 1960- och 1970-talet om sexuella övergrepp på minderåriga, begångna av en broder som är död sedan mer än tjugo år och en annan broder som lämnade kommuniteten för mer än fyrtio år sedan. Dessutom har det kommit fler berättelser som berör en av de bröder som nämndes i det tidigare meddelandet, en som dog för mer än femton år sedan. De handlar om missbruk av en maktposition gentemot unga vuxna och om olämplig beröring.


Uppdatering den 18 och 21 oktober 2019

Efter publiceringen av brevet den 4 juni, "Att ta reda på sanningen", har broder Alois nyligen fått ett vittnesmål från en kvinna som beskriver en dominerande kontroll som en broder har utövat över henne. Enligt hennes redogörelse började detta 2003, när hon som ung vuxen deltog i ett internationellt möte i Taizé.

Broder Alois tog genast kontakt med relevanta myndigheter, och polisen har tagit emot offrets vittnesmål. Brodern i fråga har åtalats för våldtäkt och sexuellt övergrepp och är fortsatt häktad. Det är nu domstolen som får klarlägga omständigheterna och utifrån dem avgöra frågan juridiskt.

Broder Alois säger: "Jag och mina bröder befinner oss i ett chocktillstånd. Vi vill att allt ska komma ut i ljuset. Varje form av dominans, på vilket sätt det vara må, är helt oförenlig med vårt liv. Jag står tillsammans med kvinnan som har blivit utsatt för detta, och vi kommer att göra allt som står i vår makt för att stötta henne."

Arbetet med att ta reda på sanningen fortsätter, och kommuniteten vill upprepa att olika åtgärder har vidtagits för att den ska kunna ta emot rapporter. En av dem är e-postadressen taize.safeguarding protonmail.com.
— -

Uppdatering | mars 2020

I juni förra året rapporterade vi om flera anklagelser som gällde sexuella övergrepp. Två av dessa gällde en broder som fortfarande är i livet. Efter det första tillkännagivandet har andra vittnesmål om samma broder kommit till kommuniteten, också sådana om sexuella övergrepp riktade mot minderåriga, i form av olämplig beröring. Dessa vittnesmål har överlämnats till de myndigheter som har hand om utredningen.

Det är enbart myndigheterna som har som uppgift att utreda ärendena och att se vad som gäller juridiskt eftersom lång tid har gått sedan händelserna ska ha ägt rum. Men det finns ingen anledning att ifrågasätta det som berättas av dem som har blivit utsatta, och deras lidande finns fortfarande kvar efter alla dessa år. Eftersom det som denne broder anklagas för är något mycket allvarligt, och eftersom det är helt oförenligt med de löften som bröderna avger, har broder Alois informerat honom om att det bästa är att han lämnar kommuniteten. Han kommer att bo på en annan plats. På grund av hans ålder kommer en broder att bo tillsammans med honom, och andra kommer att hjälpa till med det som han behöver under den här tiden i livet.

Broder Alois säger också: “Jag vet allt som jag och mina bröder har fått från honom, och vi är förtvivlade över det som har hänt. Jag hoppas att dessa beslut – och jag förstår helt och fullt vilken inverkan de har och hur allvarliga de är – kommer att hjälpa oss, och honom också, att gå vidare på denna väg där vi tar reda på sanningen.”

Uppdatering | juni 2020

I oktober förra året häktades en broder (se uppdatering ovan, oktober 2019). Han släpptes ur häktet i maj i år och står under bevakning. Utredningen fortsätter, och ett domstolsbeslut kommer att tas. Oavsett vad detta blir har kommuniteten och denne broder kommit överens om att hans medlemskap i kommuniteten upphör.

Om du vill skicka din respons på uttalandena kan du använda formuläret här nedanför.


Sista uppdateringen: 22 Juni 2020