TAIZÉ

Broder Alois

Broder Alois, prior i Taizé

 
JPEG - 20.1 ko

Broder Alois kommer från Tyskland och blev fransk medborgare 1984. Han föddes i Bayern den 11 juni 1954 och växte upp i Stuttgart. Hans föräldrar är födda och uppvuxna i en landsdel som nu hör till Tjeckoslovakien.

Efter att ha besökt Taizé flera gånger stannande han som ”permanent” (volontär) för att hjälpa till i arbetet med ungdomarna som kom på besök. Efter flera månader blev han iklädd kommunitetens kåpa 1974 och blev därmed broder. Ända sedan dess har han bott i Taizé.

Som ”permanent” och sedan som broder gjorde han många resor till Central- och Östeuropa för att stödja kristna i dessa länder, som fortfarande låg under Sovjetunionens välde.

Broder Roger utsåg, såsom Taizéreglen skriven 1953 föreskriver, sin egen efterträdare, och valde honom under brödrarådet i januari 1998. Han hade redan valt honom mer inofficiellt 1978. I januari 2005, när broder Roger kände sig mycket tyngd av sin höga ålder, talade han om för bröderna att broder Alois skulle efterträda honom det året.

Under flera år var broder Alois en av dem som samordnade organisationen av de internationella mötena i Taizé och Europamöten i flera europeiska storstäder.

Han är mycket intresserad av musik och liturgi och har också lagt ner mycket tid på att lyssna till och vägleda ungdomar.

JPEG - 19 ko
I Rom, audiens hos påven Benediktus XVI.

Under de första månaderna i sin tjänst som prior reste broder Alois tillsammans med några andra bröder för att göra fyra besök: hos påven Benediktus XVI, den ortodoxe patriarken av Konstantinopel Bartolomeos, Kyrkornas världsråd när det var samlat i Porto Alegre (Brasilien), och den ortodoxe patriarken av Moskva Alexis II.

”Genom dessa besök har jag velat visa att vi bröder söker gemenskap mellan kristna av hela vårt hjärta. Vi i Taizé skulle vilja bidra till att den enhet, som i Kristus redan finns mellan alla döpta, blir mer synlig."

JPEG - 18.6 ko
I Konstantinopel, hos patriarken Bartholomeos I.

Broder Alois började också göra besök hos de bröder som bor i mindre grupper i andra delar av världen, ofta bland mycket fattiga människor, i Brasilien, Bangladesh, Senegal och Korea.

JPEG - 15 ko
I Moskva, besök hos patriarken Alexis II.

JPEG - 14.4 ko
I London med Ärkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams

De internationella mötena för unga vuxna fortsätter varje vecka i Taizé, liksom Europamötet i slutet av året i någon europeisk storstad. För att vidga ”pilgrimsfärden för tillit”, som broder Roger startade för mer än 25 år sen, och ge den nya dimensioner, har möten planerats i Asien, Latinamerika och Afrika, för att uppmuntra unga vuxna i alla världsdelar och hjälpa dem att hålla hoppet levande.

Broder Alois förklarar: ”På eftermiddagen den dag då han dog sa broder Roger några ord som känns som ett testamente: ’Om vår kommunitet skapar möjligheter i den mänskliga familjen att vidga …’ Och så tystnade han, alltför trött för att avsluta sin mening. Vad menade han med att ’vidga’? Troligen menade han: göra allt vi kan för att alla ska förstå att Gud älskar alla människor utan undantag, alla folk. Han ville att vår lilla kommunitet ska sprida ljus över detta mysterium genom vårt liv, i ett ödmjukt samarbete med andra. Och vi bröder vill svara på denna utmaning tillsammans med alla andra över hela jorden som söker fred.”

Sista uppdateringen: 11 April 2012