TAIZÉ

Sverige 2020

Vårpilgrimsfärd i Sverige ställs in

 
På grund av situationen med coronavisruset har mötena och bönerna i Rosengård, Kalmar och Umeå i slutet av apil och början av maj ställs in. Vi hoppas kunna genomföra dem vid ett senare tillfälle
Sista uppdateringen: 17 Mars 2020