TAIZÉ

Två Workshops om Konst

 
Beundran, likgiltighet, rädsla… Konstnärer betraktar världen. Och hur ser vi den?

Från mänsklighetens början har konstnärer utforskat den gåtfulla relationen vi har med naturen. I denna workshop kommer vi att försöka undersöka det sätt som vi betraktar världen.
Vi tar vår utgångspunkt i fyra verk. Bland de äldsta konstverken, de målade och skulpterade bilderna på väggarna i de förhistoriska grottorna i Roucadour, finner vi djurflockar och, här och där, även människohänder vars konturer tecknats på stenen. Flera tusen år senare, ungefär år 200 f.v.t., i Egypten, vittnar en utsökt blå gobeläng med färglagda fiskar om den fantastiska mänskliga förmågan att observera naturen: varje fisk är noggrant målad på ett liknande sätt som de andra, men ändå annorlunda på samma gång. Långt senare, på 1800-talet, målar den tyske konstnären Caspar David Friedrich med sin pensel en sjöexpeditions tragiska öde i Nordpolen, strandsatta i den arktiska kylan och dess fartygsskrov krossat av enorma isberg. Närmare oss i tiden tar fotografen Raymond Sauvaire betraktaren in i en natur som är full av harmoni genom rofyllda landskap, fulla av människor.
Hur hjälper dessa konstnärer oss att bättre förstå den plats och det ansvar som vi har mitt i vår värld av idag?

Vardaglig skönhet

En andra workshop heter ”Vardaglig Skönhet”. Idag är publikdragande utställningar alltmer populära, med människor som köar i timmar för att se de gamla mästarnas verk. Vi har på något vis förstått att skönhet är mer än bara en lyxvara. Skönhet är någonting som kan ge oss något, som kan hjälpa oss att hitta mening i vår tillvaro i en värld som mer och mer inte verkar ha någon mening. De gamla filosoferna lärde oss att skönhet är på många olika nivåer den uttalade manifestationen av godhet och sanning. Denna workshop försöker att utforska hur vi kan fortsätta att uppskatta och vara nära skönhet i vardagslivet, i våra lägenheter, på våra gator och våra arbetsplatser. Våra ögon ser ju samma saker som konstnärerna: landskap, stadsliv, porträtt och mänskliga gestalter. Kan vi också upptäcka oanad skönhet på oväntade ställen genom observationer, anteckningsblock eller kamera?

Sista uppdateringen: 9 Juni 2006