TAIZÉ

Broder Alois i Moskva

 

Broder Alois gjorde i sällskap med två andra bröder ett besök i Moskva från den 28 maj till den 2 juni. För honom var det viktigt att resa dit för att tala om för patriarken Alexis II att kommuniteten vill fortsätta att stå den ryska ortodoxa Kyrkan nära och leva i djupt ömsesidigt förtroende med den: ”Broder Roger hade öppnat denna väg”, förklarade han, ”och vi vill gå i hans fotspår. Den ryska ortodoxa Kyrkan hade en särskild plats i hans hjärta. Han hade en oändlig respekt för denna kyrka på grund av de prövningar den gått igenom, och han påminde om att ett stort antal ortodoxa kristna har visat att de kunde älska och förlåta.”

JPEG - 31.5 ko
Broder Alois överlämnar en schal, som broder Roger ofta bar ovanpå sin kåpa i kyrkan, till patriarken.

De tre bröderna blev rörda över att bli mycket vänligt mottagna av patriarken Alexis II, metropoliten Kyrill, ordförande av Moskvapatriakatets utrikesdepartement och andra som arbetar i detta departement. Patriarken underströk att goda relationer råder mellan den ryska ortodoxa Kyrkan och brödraskapet i Taizé. Han påminde om att han själv besökt Taizé och träffat broder Roger vid flera tillfällen.

Detta besök i Moskva är det fjärde besöket som broder Alois gör sedan några månader. De tidigare var hos påven Benedikt XVI, den ortodoxe patriarken Batholomeos av Konstantinopel och Kyrkornas världsråd i Porto Alegre i Brasilien: ”Genom dessa besök vill jag visa att vi bröder söker gemenskap mellan alla kristna av hela vårt hjärta. I detta vårt sökande efter gemenskap upptäcker vi alltmer de skatter som de olika traditionerna bär med sig genom historien. Vi i Taizé vill bidra till att man verkligen utbyter gåvor mellan de stora kristna traditionerna.”

JPEG - 25.5 ko
Metropoliten Kirill och broder Alois

I Moskva underströk broder Alois vilka gåvor de kristna från Öst kan dela med dem från Väst: ”En av hemligheterna med den ortodoxa själen ligger i bönen som tillbedjan genom vilken man kan skönja Guds godhet. Det är genom en sådan bön som de ortodoxa närmar sig de stora mysterierna i tron.”

Broder Alois tillade: ”Något som är unikt finner vi i erfarenheterna bland de kristna som från generation till generation förmedlat sin kärlek till Kristus, särskilt de som gjort det med livet som insats. Minnet av dessa trons vittnen är levande i Ryssland. Vi har träffat personer som är djupt märkta av dessa vittnen, i vissa fall martyrer.”

JPEG - 27.5 ko
Möte med ungdomar

Bröderna deltog i firandet av Kristi himmelsfärd med patriarken Alexis som celebrant och i andra gudstjänster i olika församlingar. De besökte också några platser som förknippas med lidande: Boutovo där mer än 20 000 personer sköts till döds 1937-1938 och det ställe där prästen Alexander Men mördades. De blev också mottagna på den teologiska högskolan i Moskva, i Treenighetsklostret och fick tillfälle att delta i en gudstjänst i Treenighetskatedralen, där man vördar den helge Sergius’ reliker, där som de ryska ortodoxernas hjärta slår.

Den sista kvällen träffade de ungdomar i en ortodox församling och deltog i en bön. För många av ungdomarna var det som om Taizé hade kommit närmare deras vardag. Bröderna kände sig mycket väl bemötta av alla som de hade träffat och lever nu med hjärtat fyllt av tacksamhet: ”Redan den första dagen, när vi gick in i en kyrka, kände vi oss välkomnade av alla dem som bad där, ungdomar, gamla kvinnor, alla som stod där framför ikonerna.”

Audiens hos patriarken Alexis II
Audiens hos metropoliten Kirill
Patriarkatets byrå

Sista uppdateringen: 8 Juli 2006