TAIZÉ

Pressmeddelande - 14 mars 2007

 

TAIZÉBRÖDER I SVERIGE - I STADENS HJÄRTA

En liten grupp bröder från kommuniteten i Taizé, Frankrike, har bott i Sverige sedan början av februari på inbjudan av kyrkoledare i staden.

Varje morgon ber de morgonbön i Ersta kapell på Södermalm. Efteråt gör de besök hos äldre människor och på Ersta sjukhus eller träffar studenter på högskolan. Vid lunch samlas varje dag 70–90 personer i Maria Magdalena kyrka, nära Slussen, till middagsbön. Sedan bjuds alla in till lunch i en källarlokal där kyrkans ungdomsverksamhet annars håller till. Unga och äldre, studenter och yrkesverksamma, barnbarn och farföräldrar – denna måltid har blivit en bild av gemenskap. På kvällarna åker bröderna tillsammans med unga volontärer från Taizé till olika församlingar i och runt Stockholm för att träffa ungdomsgrupper, konfirmandgrupper och andra ungdomar. Att mötas, talas vid och be tillsammans är det viktiga – det blir ett sätt att stödja varandra på vår resa i tron.

Ett möte i maj

Brödernas vistelse i Stockholm kommer att leda till ett nytt steg på Pilgrimsfärden för tillit på jorden, inledd för många år sedan av Taizés tidigare ledare, broder Roger. Den 3–6 maj i år kommer broder Alois, Taizés nye prior, att ansluta sig till bröderna i Stockholm och vara med på ett fyra dagar långt möte för unga svenskar och skandinaver i åldrarna 15–35 år. Temat för mötet blir ”Välj att älska, välj hoppet”.

Alla deltagare i detta möte kommer att bo hemma hos familjer i Stockholmsområdet, och förmiddagsprogrammet arrangeras av de lokala församlingarna. 15 olika ”välkomstcenter” är planerade i Storstockholmsområdet, ofta bildade av flera församlingar tillsammans. Det har inte varit svårt att hitta dessa församlingar – de har visat en stor generositet och erbjudit sig att ta emot gäster. Under de senaste veckorna har unga människor börjat samlas för att förbereda arbetet vid dessa välkomstcenter och hur de ska ta emot gästerna från resten av landet och de övriga nordiska länderna.

Middagsbönerna kommer att äga rum i Katarina kyrka och följas av workshops med olika ämnen. Varje dag avslutas med en aftonbön där också broder Alois kommer att tala.

Varför ska man komma till ett möte i Stockholm när det finns så många andra ställen som är mer intressanta för unga kristna i de nordiska länderna? Kanske lever vi i en tid när det, precis som för de första kristna, blir viktigare och viktigare för kristna att helt enkelt hälsa på hos varandra. När vi gör det bekräftar vi varandras tro och upptäcker saker i andra kristna gemenskapers liv, saker som kanske kan hjälpa oss att gå vidare i våra egna liv och engagemang. Till exempel: hur många unga svenskar utanför Stockholmsområdet vet något om kyrkans liv i Stockholm? Detta är en möjlighet att bygga ett liv i gemenskap tillsammans.

Anmälan till mötet kan nu göras klicka här:. Redan nu har ungdomar från Kroatien, Polen, Baltikum, Tyskland och Finland anmält sig.

Vilka är de starkaste intrycken?

En av bröderna berättar: “Vilka har blivit de starkaste intrycken under våra första veckor här? Först av allt: att i ett land som anses vara sekulariserat finns det en hunger efter gemenskap och bön bland unga människor. Dessutom: det finns en generositet i det svenska samhället – svenskar öppnar dörren och bjuder in den som kommer och knackar på. Detta blir tydligt på ett mer övergripande sätt i attityderna gentemot invandrargrupper och andra som kommer utifrån. Det är också viktigt att se de olika svenska kyrkornas öppenhet och försök att arbeta med detta. När kristna försöker leva ut evangeliet i det moderna samhället, då kan vägar plötsligt öppnas på ett oväntat sätt. Och kyrkan behöver inte fastna i självupptagenhet – den kan bli en plats där alla känner sig välkomna.”

Runtom i Sverige

Bröderna från Taizé har också gjort besök i olika städer runtom i Sverige. Helgmötena hittills – i Örebro, Härnösand, Gävle, Luleå och Göteborg – har förberetts av lokala grupper med stort engagemang. Under de närmaste veckorna följer möten i Malmö, Skövde och Vadstena och en bön i Uppsala Domkyrka. Besök i Laxå, Eskilstuna, Södertälje och Enköping har inneburit en möjlighet för ungdomar i också dessa städer att mötas och talas vid under en kväll.

För mer information, och för deltagarberättelser från dessa möten, se här och här.

Kontakt: klicka här eller telefon: 0733-589 250

Sista uppdateringen: 14 Mars 2007