TAIZÉ

Pressmeddelande – 7 maj 2007

 

Över 2000 delatagare under bönehelg

”Välj att älska, välj hoppet”

Söndagen den 6 maj avslutades det ungdomsmöte på temat “Välj att älska, välj hoppet” som Taizékommuniteten från Frankrike hade arrangerat i Stockholm. Det inleddes torsdagen den 3 maj och samlade unga vuxna från 20 olika länder, inklusive Kroatien, Serbien, Ukraina, Polen, de baltiska länderna och Norden till en helg med bön och samtal. Över 2000 personer var med på bönerna i Katarina kyrka på Södermalm, och många deltog också i eftermiddagarnas workshops runtom i staden. Broder Alois, som är prior i Taizé, kom för att vara med på mötet och höll varje kväll en kort meditation för deltagarna.

Broder Alois avslutade den sista meditationen med orden: ”Ja, ibland behöver vi gå mot andra horisonter, långt bort eller i närheten, för att upptäcka det hopp som evangeliet ger oss om och om igen. I vår värld, där så mycket lidande skapar oreda, behövs det kvinnor och män som utstrålar Guds frid genom sitt sätt att leva. Så låt oss fatta djärva beslut att gå framåt på kärlekens och tillitens väg. Låt oss välja att älska och välja att hoppas.

Under den sista bönen bad deltagarna för fred i Irak (unga irakiska kristna från Stockholm hade kommit för att vara med) och för försoning i Estland. Caroline Krook, biskop i Stockholms stift, talade om hur ett hoppets frö hade såtts i Stockholm under Taizébrödernas tre månader långa vistelse i staden. Helen Friberg (distriktsföreståndare i Svenska Missionskyrkan), Fr Fredrik Imanuelsson (representant för Sveriges Katolska Stift) och Thorbjörn Larsson (direktor för Ersta Diakoni) deltog också i bönen.

Broder Alois överlämnade en reproduktion av Vänskapens ikon, en ikon som målades på 300-talet och som broder Roger tyckte mycket om, till deltagarna från Linköping. De planerar en bön för unga där om några veckor. Ikonen kommer sedan att resa till andra delar av Sverige som en del av Pilgrimsfärden för tillit, ett sätt att stödja unga i deras sökande efter tro som initierades för många år sedan av broder Roger.

Ett varmt välkomnande runtom i Stockholm

Tretton olika välkomstcenter i Storstockholmsområdet tog emot de unga som kom till mötet från utlandet och från olika platser i Sverige. Alla tillresta deltagare bodde hemma hos familjer i de olika församlingar som samarbetade i välkomstcentren. Unga i församlingarna hade förberett morgonböner och förmiddagsprogram under mötet. Alla som togs emot på detta sätt uttryckte en stor tacksamhet över gästfriheten.

En fortsatt närvaro

Taizébröderna kommer att stanna i Stockholm en vecka till innan de reser tillbaka till Frankrike. Bönerna kommer att fortsätta varje dag i Ersta kyrka klockan 08.15 och i Maria Magdalena kyrka klockan 12.00. En avslutande tackgudstjänst kommer att firas i Katarina kyrka på Södermalm den 13 maj klockan 16.00. Alla är välkomna!

För att ta del av de meditationer som broder Alois höll under mötet, klicka här.

För en sammanfattning av mötet, dag för dag, på engelska, klicka här.

För foton från mötet eller för mer information om Taizébrödernas Stockholmsvistelse, kontakta stockholm taize.fr eller ring 0733 58 92 50 (fram till 15 maj; efter 15 maj: 0033 385 50 30 30)

Sista uppdateringen: 7 Maj 2007