TAIZÉ

Om Taizé

Kommuniteten idag

 

Idag består brödraskapet av ett hundratal bröder som tillhör den katolska eller olika protestantiska kyrkor. De kommer från mer än tjugofem olika länder. Genom sin blotta existens är kommuniteten en "gemenskapens liknelse", ett konkret tecken på försoning mellan kristna från olika kyrkor och länder som ibland stått emot varandra.

Bröderna i kommuniteten förtjänar sitt uppehälle genom sitt arbete. De tar inte emot några gåvor. Detta gäller även arv: om någon av bröderna ärver något från sin familj så skänks pengarna till mycket fattiga människor.

Vissa bröder bor bland människor i utsatta lägen på olika håll i världen. Det gäller ibland att vittna om fred, ibland om att stå vid lidande människors sida. Idag lever ett antal bröder på det viset i smågrupper bland de fattigaste i Asien, Afrika och Latinamerika. De försöker att dela livsvillkoren med dem de har omkring sej, försöker vara en kärleksfull närvaro bland de fattigaste, gatubarn, fångar, döende, människor som blivit djupt sårade av uppbrott från sina närmaste, övergivna människor.

År efter år har antalet unga besökare som kommit till Taizé ökat. Systrar som tillhör en internationell katolsk orden grundad för över 700 år sen, S:t Andreas systrar, tar del i arbetet med gästerna i samarbete med några polska systrar tillhörande ursulinorden och systrar tillhörande en barmhärtighetsorden.

Ledare för kyrkor kommer också på besök till Taizé. Bland dem märks påven Johannes-Paulus II, fyra ärkebiskopar från Canterbury, ortodoxa metropoliter, de fjorton evangeliska biskoparna från Sverige och många präster och pastorer från hela världen.

År 1962 började bröder och ungdomar som skickades ut från Taizé att resa omkring i Östeuropa med stor varsamhet för att besöka några av dem som levde instängda bakom ländernas gränser.

JPEG - 112.4 ko

Broder Roger dog den 16 augusti 2005 vid 90 års ålder. Han blev dödad under en kvällsbön i kyrkan. Broder Alois som flera år tidigare hade utsetts till broder Rogers efterträdare, är nu prior i brödraskapet.

Sista uppdateringen: 26 Augusti 2009

« Välsigna oss, Kristus, och välsigna dem som du har anförtrott åt oss. Bevara oss i saligprisningarnas anda:
i glädje,
enkelhet,
och barmhärtighet. »

Taizés källor