TAIZÉ

Kina

Taizé låter trycka en miljon biblar i Kina

 
JPEG - 16.6 ko

Som svar på de kristnas behov i Kina lät kommuniteten i Taizé år 2009 trycka en miljon biblar där: 200 000 helbiblar och 800 000 exemplar av Nya testamentet med Psaltaren och Jesus Syraks vishet som ska delas ut i hela landet.
 

Detta initiativ tillkännagavs av Broder Alois i Bryssel under det europeiska mötet i slutet av december 2008. Han sa: ”Guds ord för oss samman bortom all oenighet. Det för oss också samman, tvärs över alla gränser, med dem som är väldigt långt bort från oss. Vi är glada att kunna ge ett konkret tecken på denna gemenskap med de kristna i Kina.”

JPEG - 24.4 ko

Mer information

- Den översättning som har använts är den franciskanska översättningen, Studium biblicum (Siago), från Hong Kong. Den innehåller en inledning till varje bok och förklarande noter. Det hjälper läsaren att gå in i Bibelns värld och förstå dess mening.
- Format: 215 x 145 mm
- 2064 sidor (helbibel) respektive 720 sidor (Nya testamentet med Psaltaren och Jesus Syraks vishet)
- Texten är skriven horisontellt i denna version, vilket underlättar läsningen, särskilt för ungdomar.
- Bibeln har tryckts av Amity Printing Company i Nanjing, huvudstaden i Jiangsu-provinsen norr om Shanghai. Det är ett av de största bibeltryckerierna. Dussintals länder och bibelsällskap trycker sina biblar där. Tryckeriet har redan tryckt 60 miljoner biblar för Kina och för export.
- Biblarna har blivit utdelade i 97 stift och även genom teologiska högskolor, vid sammankomster etc.
- Nya testamentet kostar ungefär 1,5 Euro (2 USD) och en helbibel ungefär 3 Euro (4 USD). En del av papperet har skänkts av United Bible Societies.

JPEG - 28.5 ko

Vad betyder detta projekt?

I Kina uppmuntrar kyrkliga ledare alla att läsa Bibeln, särskilt ungdomar och konfirmander. Genom att skänka biblar vill Taizé stödja denna utveckling. I en not uppmuntras den som har fått en bibel att läsa den och tala om den med andra.
 
Taizékommuniteten stödjer även bibelarbetet i den protestantiska kyrkan i Kina.
 

Har Taizé tidigare genomfört något liknande projekt?

Detta är inte första gången som Taizé har stött spridningen av biblar under särskilda omständigheter. Under Andra Vatikankonciliet (1962-65) frågade flera latinamerikanska biskopar broder Roger om han kunde skicka en miljon Nya testamente på spanska och 500 000 på portugisiska till Latinamerika. År 1989 tryckte Taizé en miljon Nya testamenten för den rysk-ortodoxa kyrkan.
 

Operation Hopp

Många enskilda och grupper har tagit del i detta projekt genom Operation Hopp (Operation Hope).

Sista uppdateringen: 27 Maj 2010