TAIZÉ

Mötet i Vilnius

Brev till en ung litauer

 
Ett möte i Vilnius samlade 8000 ungdomar från 1 till 3 maj 2009: ungdomar från de tre baltländerna (Litauen, Lettland, Estland), grannländer (Polen, Ukraina, Vitryssland, Skandinavien) och från mer avlägsna länder. Under mötet publicerade broder Alois ett ”Brev till en ung litauer”. Varför just till en litauer? Han förklarar: ”För att uttrycka vår tacksamhet och för att knyta ett vänskapligt band till ungdomar i detta land som har visat oss så stor gästvänlighet.”

En mamma från ditt land har skrivit: ”Litauen växlar mellan hopp och skepsis.” Tillsammans med dig som bor på Litauens jord skulle jag vilja söka något som får vågen att luta mot hoppet.

Jag kan inte glömma de första ungdomarna från ditt älskade land som kom till oss i Taizé 1989. Efter den långa tid, då vi varit avskurna från varandra, kunde vi nu fyllas av entusiasm över den nyvunna friheten.

Gud ger speciella gåvor åt varje folk: Åt dig har han gett förmågan att välkomna andra i skönhet och enkelhet, och han har gett dig en tro som håller ut och som lever av ett hopp, till och med under de mörkaste tider.

”Gud är kärlek”: dessa ord un Skriften (1 Joh 4:8) gör det möjligt för dig att gå långt. När du litar på denna kärlek finner du källan till hoppet. Det handlar inte om någon vag optimism som blundar för verkligheten, utan om ett starkt hopp som är förankrat i Gud.

”Gud är kärlek”: han förstår allt i ditt liv. Var inte rädd; öppna dig; försök också du att förstå andra. De kristna i ditt land har alltid förstått att Kristus är barmhärtighet och Maria en ”barmhärtighetens moder”. Denna kärlek, som är hjärtlig godhet, kan lysa genom ditt liv.

Jag har gjort en pilgrimsvandring till ”kullen med korsen”: i all ödmjukhet är denna kulle ett tecken för hela Europa och för andra delar av världen. Korsets mysterium har märkt ditt lands historia och har ständigt på nytt gett människor mod att leva av den uppståndne Kristus.

Idag finns det fler och fler människor som har svårt att tro på uppståndelsen. Att tro på en barmhärtig Kristus, att tro på hans osynliga närvaro, att tro på den heliga Anden som bor i våra hjärtan, det är den risk som evangeliet uppmanar oss att ta. Våga stödja dig på den närvaron. Då kommer Kristus uppståndelse att ge ny mening åt ditt liv och tända ett hopp för världen.

Maria från Magdala var modig och kan stimulera dig. Hon, en ensam kvinna, vågade gå till de andra med det otroliga budskapet: ”Kristus har uppstått!” Hon lyckades att genom sitt liv förmedla Guds kärlek till andra. (Joh 20:11-18)

Du kan också leva av det lilla du har förstått av evangeliet och förmedla det till andra. Då kan det hända något oväntat: det är när du förmedlar mysteriet om Kristus uppståndelse som du förstår det mer och mer. På så vis blir detta mysterium mer och mer centralt i ditt liv.

Du är kallad att tillsammans med många andra bygga en fredlig framtid.

Du tillhör ett folk som kan bygga broar: mellan Västeuropa och Östeuropa, mellan gårdagens och morgondagens generationer, mellan gårdagens Litauen och det Litauen som håller på att födas nu.

Ja, du kan bidra till att en civilisation präglad av tillit mer än av misstänksamhet växer fram. Var öppen för vänskap med människor på din hemort! Ta kontakt med andra! Sök upp dem som lider! Det som förändrar världen är inte spektakulära handlingar utan daglig uthållighet i strävan att vara god och mänsklig.

Jag och mina bröder går framåt i djup gemenskap med dig.

br Alois

Vilnius den 2 maj 2009

Sista uppdateringen: 7 Maj 2009