TAIZÉ

Fortsätta med en pilgrimsfärd för tillit i Göteborg

 
Under vårterminen anordnas fem gudstjänster med sånger från Taizé i olika församlingar runt om i Göteborg. En ”vandrande” gudstjänst i enkelhetens och gemenskapens anda då vi får besöka olika församlingar, be och fika tillsammans. Alla som vill är välkomna att vara med och förbereda gudstjänsten, eller att komma och bara vara.

Gudstjänsten avslutas med gemenskap runt fikaborden, samtal om viktiga och oviktiga saker med nya och gamla vänner.

Mer om dessa, och andra, gudstjänster med sånger från Taizé kan man läsa på bloggen

Tid och plats under vårterminen:

söndag 24 januari 18.00 Stenkullens kyrka, Lerum

fredag 26 februari 19.00 Tomaskyrkan, Hammarkullen

fredag 26 mars 19.00 Johannebergs församling OBS! Kyrka ej bestämd, se uppdaterad info på bloggen ovan

fredag 23 april 19.00 Brämaregårdens kyrka

fredag 28 maj 19.00 OBS! Plats ej bestämd, se blogg ovan

Sista uppdateringen: 13 Januari 2010