TAIZÉ

I riktning mot en ny solidaritet

I över trettio år har den "pilgrimsfärd för tillit på jorden" som broder Roger och Taizékommuniteten tog initiativ till resulterat i en oavbruten rad möten, stora och små, i många länder i världen.

I Berlin, i slutet av december 2011, invigde broder Alois en ny led på pilgrimsfärden för tillit på jorden genom att dela med sig av en reflektion för de kommande åren på temat "en ny solidaritet":

Den kommer att göra det möjligt för för unga människor från alla kontinenter att mobilisera sin energi, att samla ihop sina förväntningar, intuitioner och upplevelser. Resultaten av detta sökande sammanfattas vid en samling som kommer att äga rum i Taizé i augusti 2015.

En del unga människor idag frågar sig hur de ska kunna förnya sitt engagemang i andra. Denna väg "i riktning mot en ny solidaritet" vill ge en återklang av en entusiasm som delas, andas nytt liv in i bönegrupper, integrera utmaningarna i den värld vi lever i idag till en reflektion som vi kan dela med varandra.

Denna avdelning på webplatsen kommer att innehålla nyheter som publiceras med jämna mellanrum, vittnesbörd från unga med anknytning till särskilda ämnen och idéer för gemensam bön och samtal i grupp.