TAIZÉ

Pilgrimsfärd till Det heliga landet

Detta nya steg på pilgrimsfärden för tillit kommer att förberedas av Taizékommuniteten i samarbete med The Tantur Ecumenical Institute och flera kyrkor i Det heliga landet.