TAIZÉ

Video

Thầy Roger: Một từ khóa từ tuổi trẻ của tôi

 
Để đánh dấu kỷ niệm 70 năm của Taizé và kỷ niệm 5 năm ngày mất của Thầy Roger, một đoạn video trích từ các cuộc phỏng vấn với Thầy Roger chưa từng được công bố đã được đăng trên trang web Taizé vào mỗi tháng trong năm 2010. Tư liệu này được tiếp tục vào năm 2011.
Cập nhật ngày: 28, Tháng Chín 2011