TAIZÉ

Gặp gỡ ở Taizé 2023

Những ngày gặp mặt 2023

 

Vui lòng kiểm tra cẩn thận những ngày diễn ra cuộc gặp mặt mà bạn muốn tham gia và cân nhắc trước khi đăng ký.

Một số ngày này có thể thay đổi tùy theo bối cảnh của đại dịch.

Vui lòng kiểm tra cẩn thận những ngày diễn ra cuộc gặp mặt mà bạn muốn tham gia và cân nhắc trước khi đăng ký.

Một số ngày này có thể thay đổi tùy theo bối cảnh của đại dịch.

Gặp mặt người trẻ

- Người trẻ từ 18 đến 29 tuổi: Diễn ra một tuần, 20 -27 Tháng Tám, được dành riêng cho người trẻ từ 18-35 tuổi. Ngoài ra, bạn có thể đến bất kỳ tuần nào trong năm từ ngày 6 tháng Một đến ngày 24 tháng Mười Hai.
- Người trẻ từ 15 đến 17 tuổi: hằng tuần từ ngày 8 tháng Một và ngày 24 tháng Mười Hai.

Các cuộc mặt luôn diễn ra từ Chúa nhật này sang Chủ nhật khác. Thanh niên cũng có thể đến vào tối thứ Bảy nếu có ở lại sang tuần sau. Trong trường hợp này, bạn sẽ được nhờ giúp chào đón những người đến vào ngày hôm sau.

(Bạn cũng có thể ở lại vào cuối tuần từ thứ Năm hoặc thứ Sáu cho đến Chúa nhật, nhưng ở cả tuần vẫn thực sự tốt hơn. Thời gian ở lại từ sáng thứ Bảy đến Chúa nhật là quá ngắn để hòa nhập vào nhịp sống ở Taizé.)

Những ngoại lệ của "quy tắc Chúa nhật" là các tuần của Lễ Phục sinh, thì thứ Hai sau lễ Phục sinh sẽ là ngày khởi hành và ngày đến.

Trong năm 2023, đó là các ngày
- Tuần Thánh: Chúa nhật 02/04 - Thứ Hai 10/04
- Tuần Phục sinh: Thứ Hai 10/04 - Chúa nhật 16/04

Gặp mặt người lớn

Trong năm 2023, chúng tôi sẽ chào đón những người lớn trên 30 tuổi từ Chúa nhật ngày 26/03 cho đến giữa tháng Mười.

Chúng tôi yêu cầu những người lớn trên 35 tuổi có thể tránh những khoảng thời gian bận rộn như Tuần Thánh, Tuần lễ Phục sinh, Tuần lễ Chúa thăng thiên (22-29 tháng Năm năm 2022) và từ giữa tháng Bảy đến cuối tháng Tám. Các thời gian sau ít bận hơn: từ 23/04 đến 14/05, từ 06/04 đến 16/07 và từ 27/08 đến giữa tháng Mười.

Các cuộc gặp mặt dành cho người lớn luôn diễn ra từ Chúa nhật đến Chúa nhật tiếp theo.

Những ngoại lệ của "quy tắc Chúa nhật" là các tuần của Lễ Phục sinh, thì thứ Hai sau lễ Phục sinh sẽ là ngày khởi hành và ngày đến.

Trong năm 2023, đó là các ngày
- Tuần Thánh: Chúa nhật 02/04 - Thứ Hai 10/04
- Tuần Phục sinh: Thứ Hai 10/04 - Chúa nhật 16/04

(Bạn cũng có thể ở lại vào cuối tuần từ thứ Năm hoặc thứ Sáu cho đến Chúa nhật, nhưng ở cả tuần vẫn thực sự tốt hơn. Thời gian ở lại từ sáng thứ Bảy đến Chúa nhật là quá ngắn để hòa nhập vào nhịp sống ở Taizé.)

Xin bạn vui lòng đọc kỹ tất cả thông tin tại trang Meetings for adults over 30 trước khi lên kế hoạch sắp tới.

Người lớn muốn dành cả tuần trong thinh lặng xin đọc trang A week in silence trước khi quyết định đến.

Gặp mặt gia đình có trẻ em

Trong năm 2023, trong một số tuần nhất định, các cuộc gặp mặt dành cho gia đình sẽ diễn ra dành cho cha mẹ có con dưới 15 tuổi. Bạn có thể đăng ký từ ngày 15 tháng Một năm 2023 trở đi. Các tuần được chỉ định cho năm nay là:

- Tuần Chúa Nhật: 28/05 đến 04/06
- Tuần Chúa Nhật: 02/07 đến 20/08

Từ 26/03 đến 28/05, 04/06 đến 02/07 và từ 27/08 đến giữa tháng Mười, chúng tôi sẽ có thể chào đón một số gia đình chỉ đến trong nửa tuần. Những gia đình này sẽ tham gia chương trình cùng với người lớn. Chúng tôi khuyên bạn nên đến trong ba đêm từ Chúa Nhật đến thứ Tư hoặc thứ Năm đến Chúa Nhật. Bạn nên liên hệ với chúng tôi trước sáu đến ba tuần để tìm hiểu xem có thể ở lại như vậy không.

Vui lòng đọc kỹ thông tin thông thường trong bài viết Rencontres pour les familles trước khi lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của bạn, lưu ý rằng hoàn cảnh có thể sẽ khác do đại dịch.