TAIZÉ

Quy tụ vì một tình liên đới mới

Hình ảnh

 

Hình ảnh © Wiesia Klemens

Cập nhật ngày: 1, Tháng Chín 2015