magyar

Napi biblikus olvasmányok

Az alábbi bibliai idézetek Taizében hangzanak el a napközi imaóra alatt. A rövidítések a versek pontos helyét jelölik. Olykor hosszabb szakaszt adunk meg azok számára, akik a szöveget összefüggésében szeretnék olvasni.
     
2014
KE, 23 Szeptember
Pál írja: Hogy az evangéliumot hirdetem, azzal nem dicsekedhetem, hiszen ez kényszerű kötelességem.
1Kor 9,16-23
SZE, 24 Szeptember
Ezt mondja az ÚR: Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? Mégha meg is feledkezne, én nem feledkezem meg rólad soha!
Iz 49,13-15
CSÜ, 25 Szeptember
Uram az én kősziklám, erőm, szabadítóm. Csak segítségül hívom az Urat, a dicséretre méltót.
2 Sám 22,1-20
PÉ, 26 Szeptember
URam, hiszen te vagy a mi Atyánk és Megváltónk. Találkozol azzal, aki örül, mert igazak tettei, utaidon jár, és rád gondol.
Iz 63,16b—64,3-7
SZO, 27 Szeptember
Megtudod, hogy én vagyok az Úr. Nem szégyenülnek akik bennem remélnek.
Iz 49,22-25
VA, 28 Szeptember
Jézus mondja: Egy embernek volt két fia. Odament az elsőhöz és szólt neki: Fiam, menj ki a szőlőbe dolgozni. Nem megyek — felelte. De később meggondolta és kiment. Odament a másikhoz és annak is szólt. Megyek — felelte a másik. De mégsem ment ki. Melyik tett eleget a kettő közül apja kívánságának? Akik hallgatták, válaszoltak: „Az első“.
Mt 21,28-31
HÉ, 29 Szeptember
Adja meg nektek a béketűrés és vígasztalás Istene, hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyetértsetek, hogy egy szívvel, egy szájjal magasztaljátok Istent.
Róm 15,1-6
KE, 30 Szeptember
Ezt mondja az ÚR: Megőrizlek benneteket és áldássá lesztek. Ne féljetek.
Zak 8,11-17

Taizé - Mai bibliai olvasmány Mai bibliai olvasmány
Taizé - Android alkalmazás a bibliai olvasmányokhoz Android alkalmazás a bibliai olvasmányokhoz   •   iPhone app

Fájl letöltés

PDF

PDF: Landscape: augusztusszeptemberoktóber
PDF: Portrait: augusztusszeptemberoktóber