magyar

Napi biblikus olvasmányok

Az alábbi bibliai idézetek Taizében hangzanak el a napközi imaóra alatt. A rövidítések a versek pontos helyét jelölik. Olykor hosszabb szakaszt adunk meg azok számára, akik a szöveget összefüggésében szeretnék olvasni.
     
2014
KE, 29 Július
Énekek nekem a te parancolataid, éjjel is nevedre gondolok, Uram.
Zsolt 119,49-56
SZE, 30 Július
Pál apostol írta: Az Úr szolgája ne veszekedjék, inkább legyen mindenkihez barátságos, a tanításban ügyes és türelmes.
2Tim 2,22-26
CSÜ, 31 Július
Jézus ezt mondta a gazdag ifjúnak: Valami még hiányzik belőled. Menj, add el amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és tarts velem.
Mk 10,17-22
PÉ, 1 Augusztus
József megbocsátva testvéreinek, ezt mondta: Ne féljetek! A rosszat, amit terveztetek ellenem, Isten terve jóra fordította, és sok embert megmentsen.
Ter 50,15-21
SZO, 2 Augusztus
Isten saját képmására teremtette az embereket; saját szeme fényét helyezte szívükbe.
Sir 17,1-14
VA, 3 Augusztus
Jézus fogta az öt kenyeret meg a két halat, föltekintett az égre és megáldotta őket. Ezután megtörte és odaadta tanítványainak, a tanítványok pedig a népnek. Mindnyájan ettek és jól is laktak.
Mt 14,13-21
HÉ, 4 Augusztus
Ezt mondja az ÚR: Örök szövetséget kötök népemmel, nem fordulok el tőle, jót teszek vele.
Jer 32,37-41
KE, 5 Augusztus
Áldjad lelkem az URat, és egész bensőm az ő szent nevét áldja. Áldjad lelkem az URat és ne feledd, mennyi jót tett veled.
Zsolt 103

Taizé - Mai bibliai olvasmány Mai bibliai olvasmány
Taizé - Android alkalmazás a bibliai olvasmányokhoz Android alkalmazás a bibliai olvasmányokhoz   •   iPhone app

Fájl letöltés

PDF

PDF: Landscape: júniusjúliusaugusztus
PDF: Portrait: júniusjúliusaugusztus