magyar

Napi biblikus olvasmányok

Az alábbi bibliai idézetek Taizében hangzanak el a napközi imaóra alatt. A rövidítések a versek pontos helyét jelölik. Olykor hosszabb szakaszt adunk meg azok számára, akik a szöveget összefüggésében szeretnék olvasni.
     
2014
SZE, 3 Szeptember
Mert ahogyan a föld növényket hajt, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjaszt a majd igazságot és öröméneket az én URam, az ÚR is.
Iz 61,10-11
CSÜ, 4 Szeptember
A testnek pedig minden tagja, bár sok, megis egy test; úgy Krisztus is: Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté keresztelkedtünk. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként tagjai.
1Kor 12,12-27
PÉ, 5 Szeptember
Jézus fölkiáltott: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám! És igyon mindneki, aki hisz bennem!
Jn 7,37-44
SZO, 6 Szeptember
Pál apostol írta: Bízom benne, hogy aki megkezdte bennetek a jót, Krisztus Jézus napjára be is fejezi.
Fil 1,3-11
VA, 7 Szeptember
Jézus mondja: Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.
Mt 18,15-20
HÉ, 8 Szeptember
Az Úr angyala álmában megjelent Józsefnek, és így szólt: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert aki őbenne fogantatott, a Szentlélektől van. Fiút szül, és a Jézus nevet adod neki, mert ő szabadítja meg népét bűneitől”.
Mt 1,18-24
KE, 9 Szeptember
Az alázatosak kívánságát meghallgatod, URam. Megerősíted szívüket, feléjük fordítod füledet.
Zsolt 10,14-18
SZE, 10 Szeptember
Amikor Illés végképp elkeseredett, megérintette egy angyal és ezt mondta neki: „Kelj föl és egyél, mert erőd felett álló út áll előtted!“ Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment, míg elért Isten hegyéig.
1 Kir 19,1-8

Taizé - Mai bibliai olvasmány Mai bibliai olvasmány
Taizé - Android alkalmazás a bibliai olvasmányokhoz Android alkalmazás a bibliai olvasmányokhoz   •   iPhone app

Fájl letöltés

PDF

PDF: Landscape: augusztusszeptemberoktóber
PDF: Portrait: augusztusszeptemberoktóber