magyar

Napi biblikus olvasmányok

Az alábbi bibliai idézetek Taizében hangzanak el a napközi imaóra alatt. A rövidítések a versek pontos helyét jelölik. Olykor hosszabb szakaszt adunk meg azok számára, akik a szöveget összefüggésében szeretnék olvasni.
     
2014
SZO, 19 Április
Krisztust a test szerint ugyan megölték, de a lélek életre keltette. Őbenne ment el, hogy azoknak is hirdesse az örömhírt, akik egykor hitetlenek voltak.
1Pt 3,18-22
VA, 20 Április
HÚSVÉT NAPJA
A sírnál az asszonyokat megszólította az angyal: Ne féljetek. Tudom, Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Föltámadt, ahogy előre megmondta.
Mt 28,1-10
HÉ, 21 Április
Pál írja: A keresztség által Krisztussal együtt eltemetkeztünk a halálba, hogy amint az Atya dicsősége feltámasztotta Krisztust a halottak közül, éppúgy mi is új életben járjunk.
Róm 6,3-11
KE, 22 Április
Ti nem kézzel tapintható dologhoz járultatok: az élő Isten városához járultatok és Jézushoz, az új szövetség közvetítőjéhez.
Zsid 12,18-24
SZE, 23 Április
Ki ítelhetne el minket? Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt fel is támadt, és az Isten jobbján közbenjár értünk?
Róm 8,31-39
CSÜ, 24 Április
Ami ott a mennyben van, arra legyen gondotok. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve Istenben.
Kol 3,1-4
PÉ, 25 Április
SZT. MÁRK
Jézus elküldte a tanítványokat, ezt mondva: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.
Mk 16,15-20
SZO, 26 Április
Jézus mondja: Ha majd fölemelnek a földről, mindenkit magamhoz vonzok.
Jn 12,23-36

Taizé - Mai bibliai olvasmány Mai bibliai olvasmány
Taizé - Android alkalmazás a bibliai olvasmányokhoz Android alkalmazás a bibliai olvasmányokhoz   •   iPhone app

Fájl letöltés

PDF

PDF: Landscape: márciusáprilismájus
PDF: Portrait: márciusáprilismájus