magyar

Napi biblikus olvasmányok

Az alábbi bibliai idézetek Taizében hangzanak el a napközi imaóra alatt. A rövidítések a versek pontos helyét jelölik. Olykor hosszabb szakaszt adunk meg azok számára, akik a szöveget összefüggésében szeretnék olvasni.
     
2015
HÉ, 26 Január
Ezt mondja az ÚR: Ne félj szolgám, akit kiválasztottam. Lelkemet árasztom sarjadékaidra.
Iz 44,1-4
KE, 27 Január
A kísértőnek erősen álljatok ellen a hitben, hisz tudjátok, hogy a hívők közösségét is ezek a szenvedések sújtják szerte a világban.
1Pt 5,5-11
SZE, 28 Január
Pál apostol írta a korintusiaknak: Krisztus levele vagytok, nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével írva, nem kőtáblákra, hanem a szív húsából való táblákra.
2Kor 3,1-6
CSÜ, 29 Január
Ádott, aki az Úrban bízik. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa: Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét.
Jer 17,5-8
PÉ, 30 Január
Jézus mondja: Ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek ellenetek, mennyei Atyátok is megbocsát nektek.
Mt 6,7-15
SZO, 31 Január
Az ÚR mondja: Nem kívánom senkinek a halálát. Térjetek meg és éljetek!
Ez 18,21-32
VA, 1 Február
Jézus a zsinagógában tanított. Tanításával ámulatba ejtett mindenkit, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók.
Mk 1,21-28
HÉ, 2 Február
AZ ÚR BEMUTATÁSA
Miután bemutatták a gyermek Jézust a templomban, szülei visszatértek vele városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, telve bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta.
Lk 2,22-40

Taizé - Mai bibliai olvasmány Mai bibliai olvasmány
Taizé - Android alkalmazás a bibliai olvasmányokhoz Android alkalmazás a bibliai olvasmányokhoz   •   iPhone app

Fájl letöltés

PDF

PDF: Landscape: decemberjanuárfebruár
PDF: Portrait: decemberjanuárfebruár