magyar

Napi biblikus olvasmányok

Az alábbi bibliai idézetek Taizében hangzanak el a napközi imaóra alatt. A rövidítések a versek pontos helyét jelölik. Olykor hosszabb szakaszt adunk meg azok számára, akik a szöveget összefüggésében szeretnék olvasni.
     
2015
CSÜ, 2 Április
Szenvedése előtt Jézus így szólt tanítványaihoz: Most szomorúak vagytok, de viszontlátlak benneteket és akkor majd örül a szívetek és örömötöket nem veheti el tőletek senki.
Jn 16,20-22
PÉ, 3 Április
NAGYPÉNTEK
A kereszten Jézus így szólt: Beteljesedett! Aztán lehajtotta fejét és kilehelte lelkét.
Jn 19,28-42
SZO, 4 Április
Jézus mondja: Amit nektek mondok, azt mindenkinek mondom: Legyetek éberek!
Mk 13,33-37
VA, 5 Április
HÚSVÉT NAPJA
Az üres sírboltban az asszonyok két angyallal találkoztak, akik így szóltak hozzájuk: Miért keresitek az élőt a halottak között?
Lk 24,1-8
HÉ, 6 Április
János apostol írta: Mi tudjuk, hogy a halálból átmentünk az életre, mert szeretjük testvéreinket.
1Jn 3,11-16
KE, 7 Április
Isten azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Most, hogy halála által megszerezte nekünk a kiengesztelődést, az ő életébe beoltódva még könnyeben megszabadulunk.
Róm 5,1-11
SZE, 8 Április
Jézus mondja: Elsősorban Isten országát keressétek, és ráadásképpen mindent megkaptok.
Lk 12,22-31
CSÜ, 9 Április
Szent János apostol írta: Valaki, az emberfiához, Krisztushoz hasonló, megérintett jobbjával és megszólított: „Ne félj! Én vagyok az Első és az Utolsó és az Élő. Meghaltam, s lám, mégis élek, örökké.“
Jel 1,9-18

Taizé - Mai bibliai olvasmány Mai bibliai olvasmány
Taizé - Android alkalmazás a bibliai olvasmányokhoz Android alkalmazás a bibliai olvasmányokhoz   •   iPhone app

Fájl letöltés

PDF

PDF: Landscape: márciusáprilismájus
PDF: Portrait: márciusáprilismájus