magyar

Napi biblikus olvasmányok

Az alábbi bibliai idézetek Taizében hangzanak el a napközi imaóra alatt. A rövidítések a versek pontos helyét jelölik. Olykor hosszabb szakaszt adunk meg azok számára, akik a szöveget összefüggésében szeretnék olvasni.
     
2014
SZE, 23 Július
Jézus mondja: Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek!
Mt 7,1-5
CSÜ, 24 Július
Pál apostol írta Timóteusnak. Őrizd meg a rád bízott drága kincset a Szentlélkek által, aki bennünk lakik.
2Tim 1,12-14
PÉ, 25 Július
SZT. JAKAB
Pál írja: Mindenfelől szorongatnak minket, de össze nem zúznak; bizonytalanságban élünk, de kétségbe nem esünk. Testünkben folyton-folyvást viseljük Jézus szenvedését, hogy egyszer Jézus élete is megnyilvánuljon testünkön.
2Kor 4,8-12
SZO, 26 Július
Ezt mondja az ÚR: Íme, népem sebeit én behegesztem és meggyógyítom őket Feltárom nekik teljes mértékben a békesség és a hűség kincsét.
Jer 33,1-8
VA, 27 Július
Jézus mondja: A mennyek országa hasonlít a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöt keresett. Amikor egy nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta mindenét, amije csak volt és megvette.
Mt 13,44-52
HÉ, 28 Július
Jézus odahívta magához tanítványait, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak, éreztetik hatalmukat. A ti körötökben ne így legyen. Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok.
Mt 20,20-28
KE, 29 Július
Énekek nekem a te parancolataid, éjjel is nevedre gondolok, Uram.
Zsolt 119,49-56
SZE, 30 Július
Pál apostol írta: Az Úr szolgája ne veszekedjék, inkább legyen mindenkihez barátságos, a tanításban ügyes és türelmes.
2Tim 2,22-26

Taizé - Mai bibliai olvasmány Mai bibliai olvasmány
Taizé - Android alkalmazás a bibliai olvasmányokhoz Android alkalmazás a bibliai olvasmányokhoz   •   iPhone app

Fájl letöltés

PDF

PDF: Landscape: júniusjúliusaugusztus
PDF: Portrait: júniusjúliusaugusztus