magyar

Napi biblikus olvasmányok

Az alábbi bibliai idézetek Taizében hangzanak el a napközi imaóra alatt. A rövidítések a versek pontos helyét jelölik. Olykor hosszabb szakaszt adunk meg azok számára, akik a szöveget összefüggésében szeretnék olvasni.
     
2014
SZO, 20 December
Pál aposotol írta: Szeressétek egymást tettetés nélkül, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz.
Róm 12,9-13
VA, 21 December
Az angyal ezt mondta Máriának: Ne félj Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni.
Lk 1,26-38
HÉ, 22 December
Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki mindvégig megerősít titeket.
1Kor 1,4-9
KE, 23 December
Pál apostol írta: Várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását. Megváltásunk még reménybeli. Az a remény viszont, amit már teljesedni látunk, többé nem remény.
Róm 8,22-27
SZE, 24 December
Ezt mondta Izajás próféta: Itt van a mi Istenünk, benne reménykedtünk, és meg őrzött minket. Vigadjunk és örüljünk szabadításának!
Iz 25,6-9
CSÜ, 25 December
KARÁCSONY
Kezdteben volt az Ige, és az Ige Istennél volt. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.
Jn 1,1-5
PÉ, 26 December
SZT. ISTVÁN
Jézus mondja: Amikor átadnak benneteket, hogy ítélkezzenek fölöttetek, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában megadatik nektek, hogy beszéljetek. Mert hisz nem ti fogtok beszélni, hanem majd Atyátok Lelke szól belőletek.
Mt 10,17-22
SZO, 27 December
SZT. JÁNOS
Ahogy Jézus tanítványa belépett az üres sírboltba, látott és hitt.
Jn 20,1-9

Taizé - Mai bibliai olvasmány Mai bibliai olvasmány
Taizé - Android alkalmazás a bibliai olvasmányokhoz Android alkalmazás a bibliai olvasmányokhoz   •   iPhone app

Fájl letöltés

PDF

PDF: Landscape: novemberdecemberjanuár
PDF: Portrait: novemberdecemberjanuár