Kontakt

E-mailom:

- Susreti mladih
za pitanja u vezi dolaska u Taizé radije koristite formular za prijavu.

- Zajednica
za kontaktiranje nekog od braće

- Naklada
Les Presses de Taizé: Isključivo za pitanja nakladništva; ne radi se o službi narudžbi poštanskim putem)

- Informacije za tisak
za novinare koji traže dodatne informacije o Taizéu i međunarodnim susretima mladih

- Tehnička pitanja o ovoj internetskoj stranici

- Internetska stranica Taizéa [http://www.taize.fr/hr]

Poštom, Faksom ili Telefonom:

- Susreti mladih - Meetings, F-71250 Taizé, Francuska
Tel: 0(033) 385 50 30 02 (na engleskom)
od ponedjeljka do subote od 11 do 12
Faks: 0(033) 385 50 30 16

- Zajednica iz Taizéa, F-71250 Taizé, Francuska
Tel: 0(033) 385 50 30 30
Faks: 0(033) 385 50 30 15

Printed from: http://www.taize.fr/hr_article6452.html - 19 July 2018
Copyright © 2018 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France