Bạn có thể tìm thấy sưu tập nhiều bài viết bằng Anh ngữ hoặc Pháp ngữ.

Cầu nguyện và Bài hát

“Làm sao chúng tôi tiếp tục cầu nguyện chung?” là câu hỏi thường được đặt ra vào cuối mỗi tuần tại Taizé hay sau khi tham gia một buổi cầu nguyện Taizé ở một nơi nào đó. Chúng tôi muốn giới thiệu ở đây một số các yếu tố quan trọng cần có trong việc chuẩn bị cho một buổi cầu nguyện chung, một buổi tĩnh nguyện về đặc điểm.

Thầy Roger từng nói nhiều lần về tầm quan trọng của âm nhạc và hát ở Taizé từ rất sớm. Ở đây, có những trang về hát “tĩnh nguyện” & học các bài hát theo đúng cách. Có 1 bản tóm tắt cho một buổi cầu nguyện điển hình với các bài hát từ Taizé, các trang về giá trị của sự tĩnh lặng; làm sao chuẩn bị một nơi để cầu nguyện; sử dụng các hình ảnh trong thờ phụng; các bản nhạc, Realaudio, và nhiều thứ khác.