TAIZÉ

Контакт

 

По e-mail:

- info.bg taize.fr (посрещащи екипи; В случай, че искате да посетите Тезе, за предпочитане е ако използвате формуляра за регистрация)
- community taize.fr (за да се свържете с някой от братята)
- editions taize.fr Les Presses de Taizé (Само по издателски въпроси. Това не е e-mail към интернет магазин.)
- webadmin taize.fr (за технически въпроси, свързани с уебсайта)

Уебсайт на Тезе: http://www.taize.fr

По телефона:

- Посрещащи екипи : (+33) 3 85 50 30 02
(Понеделник до Събота: 10:00-12:00)
-  Общността: (+33) 3 85 50 30 30
Времето в момента във Франция е: 99:99

По пощата:

За срещите:
-  “Meetings”, The Taizé Community, 71250 Taizé, France.

За общността:
-  The Taizé Community, 71250 Taizé, France.

По факса:

-  Срещи: (+33) 3 85 50 30 16
- Общност: (+33) 3 85 50 30 15

Последно актуализирано: 18ти януари 2010