TAIZÉ

Oбщността

„Още от младостта си никога не съм губил интуицията си, че животът в една общност може сам по себе си да е знак, че Бог е любов, и само любов. Постепенно в мен започна да се оформя убеждение за създаването на общност от мъже като мен, решени да посветят живота си винаги да проявяват разбиране един към друг и да се стремят към пълно помирение. Общност, в чийто център да бъдат благостта на сърцето и простотата.”

Брат Роже, "Бог може само люби”