TAIZÉ

Работата на братята

„ Изборът и призванието на нашата общност ни е довело до посвещението да живеем изцяло от работата си, като не приемаме никакви подаръци и дарения – абсолютно нищо. Смелостта, която изисква неподсигуряването на какъвто и да било капитал за нас самите, без да се страхуваме от евентуална бедност, е в същото време, източник на неизмерима сила. ”

Източниците на Тезе, стр.65