dansk

TAIZÉ

At forberede en fællesbøn

 

“Hvordan kan vi fortsætte med at bede sammen?”. Dette spørger mange om efter en uge i Taizé, eller efter et Taizémøde andetsteds.

Her finder du nogle elementer, som kan være gode at huske på, når man forbereder en bøn af meditativ karakter, som "hverken har begyndelse eller slutning".

Sange

Vælg en eller to sange at begynde bønnen med.

Salme

Jesus bad med ordene fra disse meget gamle bønner, som hans folk havde overleveret. Kristne har altid fundet en kilde af liv i dem. Salmerne placerer os i det store fællesskab af troende. Vores glæder og sorger, vores tillid til Gud, vores tørst og sågar vores angst finder udtryk i salmerne.

En eller to personer læser eller synger salmens vers. Efter hvert vers svarer alle ved at synge halleluja eller en anden kort frase. Hvis man synger versene, skal de være korte; normalt to linier. I nogle tilfælde kan forsamlingen nynne svarfrasens slutakkord, mens soloversene bliver sunget. Hvis versene ikke synges, men læses, kan de godt være længere end to linier. Det er ikke nødvendigt at læse hele salmen. Det kan være helt fint bare med nogle få vers fra salmen, og altid de mest forståelige i den.

Læsning

At læse i Biblen er en måde at nærme sig ”den uudtømmelige kilde, ved hvilken Gud giver sig selv til de tørstende mennesker” (kirkefaderen Origenes, 200-tallet). Biblen er et ”brev fra Gud til skabninger”, som sætter dem i stand til ”at finde Guds hjerte i Guds ord” (kirkefaderen Gregorius den Store, 500-tallet).

De, som beder regelmæssigt, plejer at gennemgå Biblens bøger ved systematiske læsninger. Men til ugentlige eller månedlige bønner er det en god idé at vælge mere tilgængelige tekster, som ikke behøver ekstra forklaring, og som passer på bønnens tema eller årstiden. Hver læsning kan indledes med ordene “Der læses fra ...” eller “Evangeliet ifølge ...”. Hvis der er to læsninger, kan den første være fra Det Gamle Testamente, brevene, Apostlenes Gerninger eller Johannes’ Åbenbaring; den anden bør altid være fra et af evangelierne. Mellem de to tekster kan passende synges en meditativ sang.

Før eller efter læsningen er det passende at vælge en sang, der hylder Kristus som vores lys. Mens man synger, kan nogle børn eller unge mennesker gå frem med stearinlys, som de tænder en speciel olielampe eller lysestage med. Dette symbol minder os om, at selv i den mørkeste nat - hvad enten det er i vores eget liv eller i menneskehedens liv – er Kristi kærlighed en ild, som aldrig går ud.

Sang

Stilhed

Når vi prøver at udtrykke vores fællesskab med Gud i ord, kommer vi som regel hurtigt til kort. Men i det inderste af vores væsen via Helligånden beder Kristus selv meget mere end vi nogensinde kan forestille os.

Selvom Gud altid prøver at kommunikere med os, gør Han det aldrig for at trænge sig på. Guds stemme kan ofte kun høres som en hvisken, som et stille åndedrag. At sidde i stilhed i Guds nærvær, åben for Helligånden, dette er i sig selv at bede.

At gå på vejen til selvfordybelse handler ikke om at opnå indre stilhed for en hver pris ved at udøve en særlig praksis, som skaber en slags indre tomhed. Hvis vi i stedet hengivne som børn og lader Kristus bede i os, da vil vi en dag opdage, at der i vores væsens dybder er et Nærvær.

Når man beder sammen med andre, er det bedre at have en længere stund med stilhed (5-10 minutter) end flere korte. Hvis de, som er med i bønnen, ikke har prøvet det før, kan det være en god idé at forklare, hvad det er der skal ske, på forhånd. Eller man kan efter den sidste sang før stilheden have en til tydeligt at sige: ”Bønnen fortsætter nu med stund i stilhed.”

Forbøn eller Lovprisninger

Bønner bestående af korte anmodninger eller lovprisninger, som bæres oppe af nynnen, og som efterfølges et svar sunget af alle, kan udgøre en slags ”ildsøjle” i centrum af hele den fælles bøn. At bede for andre udbreder vores bøn til at omfatte hele menneskeheden; vi betror til Gud de glæder og de håb, de sorger og de lidelser, som mennesker kender, især de fattige, oversete og lidende. En lovprisningsbøn sætter os i stand til at glæde os over alt det, som Gud er for os.

En eller to solister kan skiftes til at udtrykke forbønnens eller lovprisningens anmodninger eller lovprisninger, som indledes og efterfølges af et svar, f.eks: Kyrie eleison, Herre, forbarm dig eller Herre, vi lovsynger dig.

Fader vor

Fadervor kan enten synges sammen eller bedes højt sammen.

Afsluttende bøn

Sange

Til slut kan sangen fortsætte for en tid. En lille gruppe kan blive tilbage for at hjælpe dem, som ønsker at blive ved med at bede, med at holde sangen i gang.

De øvrige deltagere kan inviteres til samtaler i mindre grupper i lokaler i nærheden. Man kan for eksempel i fællesskab reflektere over den bibeltekst, som foreslås i ”bibelmeditationer”. I ’Letter from Taizé’ findes der hver måned foreslag til bibelmeditationer, det vil sige en stund med stilhed og samtale ud fra den bibeltekst, som man har læst.

Senest opdateret: 20. juni 2006