dansk

TAIZÉ

Bøn til hver dag

 

Påske 3

Sang

Salme

Syng en ny sang for Herren,
hans pris i de frommes forsamling!
Israel skal glæde sig over sin skaber,
Zions sønner skal juble over deres konge.

I dans skal de lovprise hans navn,
til pauke og citer skal de lovsynge ham.
For Herren glæder sig over sit folk
og smykker de ydmyge med frelse.

De fromme fryder sig i herlighed,
på deres leje bryder de ud i jubel.
Fra deres struber lyder hyldest til Gud,…
til herlighed for alle hans fromme.

fra Salmernes Bog 149

Læsning

Paulus skrev: Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget: at Kristus døde for vore synder efter Skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter Skrifterne, og at han blev set af Kefas og dernæst af de tolv.

1 Korintherbrev 15,3-5

eller

Men samme dag var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger tres stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus; de talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. (…) Da sagde han til dem: »Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed?« Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle Skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lod, som om han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde: »Bliv hos os! Det er snart aften, og dagen er allerede gået på hæld.« Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bords sammen med dem, tog han brødet, velsignede og brød det og gav dem det. Da åbnedes deres øjne, og de genkendte ham; men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden: »Brændte vore hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede Skrifterne for os?«

Lukasevangeliet 24,13-16.26-32

Sang

Stilhed

Forbøn

O Kristus, født af faderen før alle tider, du tog vor menneskelighed på dig, og du opstod for os: vi tilbeder dig.
- Ære være dig, O Herre.

Guds søn, Livets Kilde, vi nedkalder din godhed over os og på hele menneskeslægten.
Hør os, Herlighedens Herre.

Lad os leve ved dit liv og vandre som lysets børn i påskens glæde.
- Hør os, Herlighedens Herre.

Lad kirkens tro vokse; må den trofast bringe vidne om din opstandelse.
Hør os, Herlighedens Herre.

Trøst alle dem, som bærer tunge byrder, og skriv dit evige livs ord i deres hjerter.
- Hør os, Herlighedens Herre.

Styrk dem, som er svage i troen, og åbenbar dig for tvivlende hjerter.
- Hør os, Herlighedens Herre.

Giv styrke til de syge, støtte til de ældre og berolig de døende ved dit frelsende nærvær.
- Hør os, Herlighedens Herre.

Fadervor

Afsluttende bøn

Opstandne Kristus, igennem evangeliet kan vi høre din blide stemme. Du siger til os: Hvorfor gør du dig bekymringer? Kun et er nødvendigt, et hjerte, der er opmærksomt på mine ord og på Helligånden.

Sange


Andre bønner

Flere bønner, se bunden af siden.

De fleste bønner på denne side findes på engelsk i bogen "Prayer for Each Day". Se Bøger, CD’er og DVD’er Bøger og Cd’er