dansk

TAIZÉ

Bøn til hver dag

 

Trinitatis 2

Sang

Salme

Herren er mit lys og min frelse,
hvem skal jeg da frygte?
Herren er værn for mit liv,
hvem skal jeg da være bange for?

Selv om en hær belejrer mig,
er mit hjerte uden frygt;
selv om der føres krig imod mig,
er jeg dog tryg.

Kun ét ønsker jeg fra Herren,
kun det længes jeg efter:
At bo i Herrens hus,
så længe jeg lever,
så jeg kan fryde mig over Herrens herlighed
og søge svar fra ham i hans tempel.

Han gemmer mig i sin hytte
på ulykkens dag,
han skjuler mig i sit telt
og løfter mig op på klippen.

fra Salmernes Bog 27

Læsning

Derpå kender vi kærligheden: at han satte sit liv til for os; så skylder også vi at sætte livet til for brødrene. Den, der har jordisk gods og ser sin broder lide nød, men lukker sit hjerte for ham – hvorledes kan Guds kærlighed blive i ham?
Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed. Deraf kan vi vide, at vi er af sandheden, og over for ham kan vi bringe vort hjerte til ro, hvad end vort hjerte fordømmer os for; thi Gud er større end vort hjerte og kender alt.

1. Johannesbrev 3,16-20

eller

På den tid tog Jesus til orde og sagde: »Jeg priser dig, fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige; ja, fader, for således var det din vilje. Alt har min fader overgivet mig, og ingen kender Sønnen undtagen Faderen, og ingen kender Faderen undtagen Sønnen og den, som Sønnen vil åbenbare ham for.
Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let.«

Matthæusevangeliet 11,25-30

Sang

Stilhed

Forbøn

Gud vor Far, fyld vore liv med din barmhjertighed; må vi leve i tilgivelsens gavmildhed.

For dem som ikke kan tro, og som giver deres liv i tjeneste for andre, beder vi Herre.

For kirken, fællesskabets surdej: Herre lad dit lys skinne på den.

O Kristus, lys fra oven, kom og besøg alle dem som er i mørke; Vis dem din kærligheds vej.

Støt dem som går igennem svære tider og er modløse, Du tillidens og livets kilde.

Vejled os ved din Helligånd, så vi kan udrette din kærligheds vilje; giv os nye hjerter.

Fadervor

Afsluttende bøn

Jesus vor fred, hvis vore læber er stille, lytter vort hjerte til dig og taler også til dig. Og du siger til hver eneste af os: overgiv dig i al enkelhed til et liv i Helligånden; for den lille smule tro, du har, er nok.

eller

Velsign os, Jesus Kristus; din kærlighed til hver eneste af os vil aldrig forsvinde.

Sange


Andre bønner

Flere bønner, se bunden af siden.

De fleste bønner på denne side findes på engelsk i bogen "Prayer for Each Day". Se Bøger, CD’er og DVD’er Bøger og Cd’er