dansk

TAIZÉ

Bøn til hver dag

 

Advent 4

Sang

Salme

Skaf mig ret, Gud,
før min sag mod troløse mennesker,
red mig fra bedragerne,
fra dem, der øver uret!

Send dit lys og din sandhed,
de skal lede mig,
bringe mig til dit hellige bjerg
og til din bolig.

Så kan jeg komme til Guds alter,
til Gud, min glæde og min fryd,
og takke dig med citerspil,
Gud, min Gud.

Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl?
Hvorfor skælver du i mig?
Vent på Gud!
For jeg skal takke ham på ny,
min frelser og min Gud.

fra Salmernes Bog 43

Læsning

Men der skyder en kvist fra Isajs stub,
et skud gror frem fra hans rod.
Over ham hviler Herrens ånd,
visdoms og indsigts ånd,
råds og styrkes ånd,
kundskabs og gudsfrygts ånd;
han lever og ånder i frygt for Herren.
Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser,
fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører;
han dømmer de svage med retfærdighed,
fælder retfærdig dom over landets hjælpeløse.
Han slår voldsmanden med sin munds stok,
og med læbernes ånde dræber han den uretfærdige;
retfærdighed er bæltet om hans lænder,
trofasthed bæltet om hans hofter.
Ulven skal bo sammen med lammet,
panteren ligge sammen med kiddet;
kalv og ungløve græsser sammen,
en lille dreng vogter dem.
Koen og bjørnen bliver venner,
deres unger ligger sammen,
og løven æder strå som oksen.
Spædbarnet leger ved slangens hule,
det lille barn stikker sin hånd
ind i hugormens hul.
Ingen volder ondt eller ødelæggelse
på hele mit hellige bjerg;
for landet er fyldt med kundskab om Herren,
som vandet dækker havets bund.

Esajas’ Bog 11,1-9

eller

I de dage brød Maria op og skyndte sig til en by i Judæas bjergland; hun gik ind i Zakarias’ hus og hilste Elisabeth. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sprang barnet i hendes liv, og hun blev fyldt med Helligånden og råbte med høj røst: »Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet dit livs frugt! Hvordan kan det forundes mig, at min Herres mor kommer til mig? For da lyden af din hilsen nåede mine ører, sprang barnet i mig af fryd. Salig er hun, som troede; for det, som er talt til hende af Herren, skal gå i opfyldelse.«

Lukasevangeliet 1,39-45

Sang

Stilhed

Forbøn

Herre forny glæden over dit kald i os.
- Vær med os, Herre Emmanuel!

Send din kærligheds ånd over os: må vi aldrig lukke vore hjerter for vor næste.
- Vær med os, Herre Emmanuel!

Forny enheden blandt kristne: må de vise din kærlighed igennem deres fællesskab.
- Vær med os, Herre Emmanuel!

Støt dem som lider psykisk og fysisk: genopret dem i fred og helbred.
- Vær med os, Herre Emmanuel!

Invitér dem som er døde ind i det evige liv: må deres øjne se det lys, der aldrig slukkes.
- Vær med os, Herre Emmanuel!

Fadervor

Afsluttende bøn

Jesus, vore hjerters lys, vi vil gerne forblive nær hos dig og aldrig forlade dig på vores vej. Og når vi erfarer vore svagheder, dukker uventede ressourcer op i os. Hvordan kan vi sige nej til en indre vitalitet, der kommer fra dig?

eller

Må Guds fred som overgår al forstand bevare vore hjerter og tanker i Kristus Jesus.

Sange


Andre bønner

Flere bønner, se bunden af siden.

De fleste bønner på denne side findes på engelsk i bogen "Prayer for Each Day". Se Bøger, CD’er og DVD’er Bøger og Cd’er