dansk

TAIZÉ

Bøn til hver dag

 

Faste 5

Sang

Salme

Herre, du har været vor bolig
i slægt efter slægt.

Før bjergene fødtes,
før jorden og verden blev til,
fra evighed til evighed er du Gud.

Du lader mennesket vende tilbage til støvet,
Tusind år er i dine øjne
som dagen i går, der er forbi,
som en nattevagt.

Lær os at holde tal på vore dage,
så vi får visdom i hjertet.
Mæt os om morgenen med din godhed,
så vi kan juble og glæde os hele vort liv.

Lad dine tjenere få dit værk at se,
lad deres børn se din pragt!
Herren, vor Guds herlighed komme over os!

fra Salmernes Bog 90

Læsning

Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus, en pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. De brød min pagt, skønt det var mig, der var deres herre, siger Herren. Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren: Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin landsmand og sin broder og sige: »Kend Herren!« For alle kender mig, fra den mindste til den største, siger Herren. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd.

Jeremias’ Bog 31,31-34

eller

Jesus sagde: »Timen er kommet, da Menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør, bærer det mange fold. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, dér skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal Faderen ære.
Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne time? Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Fader, herliggør dit navn!« Da lød der en røst fra himlen: »Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det.« Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde: »En engel talte til ham.« Jesus sagde til dem: »Den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fældes der dom over denne verden, nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig.«

Johannesevangeliet 12,23-32

Sang

Stilhed

Lovprisning

O Kristus, ved at forblive trofast indtil døden, viste du os vejen mod større kærlighed.

O Kristus, ved at tage syndens byrde på dig selv, åbenbarer du gavmildhedens vej for os.

O Kristus, ved at bede for dem som korsfæstede dig, fører du os til at tilgive uden at tænke på omkostningerne.

O Kristus, ved at åbne paradis for den angrende tyv, vækker du håb i os.

O Kristus, kom og hjælp vor svage tro.

O Kristus, skab et rent hjerte i os; forny og styrk vor ånd.

O Kristus, dit Ord er nært, må det leve i os og altid beskytte os.

Fadervor

Afsluttende bøn

Kristus Jesus, selv når vi slet ikke fornemmer din tilstedeværelse, er du der altid. Din Helligånd forbliver uophørligt aktiv i os, åbner små veje fremad, så vi slipper fri af vore blinde gyder og bevæger os frem mod troens og tillidens nødvendighed.

eller

Velsign os, Kristus Jesus; skønt vi aldrig har set dig, elsker vi dig.

Sange


Andre bønner

Flere bønner, se bunden af siden.

De fleste bønner på denne side findes på engelsk i bogen "Prayer for Each Day". Se Bøger, CD’er og DVD’er Bøger og Cd’er