dansk

TAIZÉ

Bøn til hver dag

 

Trinitatis 6

Sang

Salme

Hos dig, Herre, søger jeg tilflugt,
lad mig aldrig blive gjort til skamme!
Red mig og befri mig i din retfærdighed,
vend dit øre mod mig, og frels mig!

Vær min tilflugts klippe,
den borg, hvor jeg finder redning.
For du er min klippe og min borg.

For du, Herre, er mit håb,
fra min ungdom var du min tilflugt, Herre,
fra fødslen har jeg støttet mig til dig,
det var dig, der tog mig fra moders liv,
min lovsang gælder altid dig.

For mange er jeg blevet et tegn,
og du er min sikre tilflugt.
Min mund er fuld af lovsang til dig,
jeg priser din herlighed dagen lang.
Kast mig ikke bort, når jeg bliver gammel,
forlad mig ikke, når kræfterne svigter.

fra Salmernes Bog 71

Læsning

Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig af hele jeres hjerte, er jeg at finde, siger Herren.

Jeremias’ Bog 29,11-14a

eller

Da Jesus gik ud på vejen, kom der én løbende og faldt på knæ for ham og spurgte: »Gode Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?« Jesus svarede ham: »Hvorfor kalder du mig god? Ingen er god undtagen én, nemlig Gud. Du kender budene: ›Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, du må ikke begå røveri, ær din far og din mor!‹ « Han sagde: »Mester, det har jeg holdt alt sammen lige fra min ungdom.« Og Jesus så på ham og fattede kærlighed til ham og sagde til ham: »Én ting mangler du: Gå hen og sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlen. Og kom så og følg mig!« Men han blev nedslået over det svar og gik bedrøvet bort, for han var meget velhavende.

Markusevangeliet 10,17-22

Sang

Stilhed

Forbøn

Jesus Kristus, du kommer for at forvandle os og forny os i Guds billede: lys i vort mørke.

Jesus Kristus, vore hjerters lys, du kender vor tørst: før os til dit evangeliums kildevæld.

Jesus Kristus, verdens lys, du lyser på hvert eneste menneske, gør os i stand til at kende dit nærvær i hver person.

Jesus Kristus, fattiges ven: åbn i os enkelthedens døre, så vi kan byde dig velkommen.

Jesus Kristus mild og ydmyg af hjertet, forny os, så vi bliver som børn.

Jesus Kristus, du sender din kirke for at bane en vej for dig i verden: åben dit riges porte for alle mennesker.

Fadervor

Afsluttende bøn

Jesus vor glæde, når vi indser, at du elsker os, bliver noget i os trøstet ja selv forvandlet. Vi spørger dig: hvad ønsker du af mig? Og ved Helligånden svarer du: lad intet bekymre dig, jeg beder i dig, vov at give dit liv.

eller

Kristus Jesus, selvom vi ikke har set dig, elsker vi dig. Og stadig uden at se dig, sætter vi vor lid til dig. Velsign os; vi finder hvile i din fred.

Sange


Andre bønner

Flere bønner, se bunden af siden.

De fleste bønner på denne side findes på engelsk i bogen "Prayer for Each Day". Se Bøger, CD’er og DVD’er Bøger og Cd’er