TAIZÉ

Bøn til hver dag

 

Trinitatis 9

Sang

Salme

Jeg elsker Herren,
for han har hørt min tryglen,
han vendte sit øre mod mig,
da jeg råbte.

Dødens bånd omgav mig,
dødsrigets trængsler ramte mig,
jeg fandt kun nød og elendighed.
Da påkaldte jeg Herrens navn:
Ak, Herre, red mit liv!

Herren er nådig og retfærdig,
vor Gud er barmhjertig;
Herren vogter de uerfarne,
jeg var hjælpeløs, men han frelste mig.

Fald til ro igen, min sjæl,
for Herren har handlet vel imod dig.
Du har reddet mit liv fra døden,
mine øjne fra at græde
og min fod fra at snuble.

Jeg kan vandre for Herrens ansigt
i de levendes land.

fra Salmernes Bog 116

Læsning

Herrens ord kom til mig:
»Før jeg dannede dig i moders liv, kendte jeg dig,
før du kom ud af moders skød, helligede jeg dig;
jeg gjorde dig til profet for folkene.«
Jeg svarede: »Ak, Gud Herre, jeg er ung; jeg forstår ikke at tale!«
Men Herren sagde til mig:
»Du skal ikke sige: Jeg er ung!
Men overalt, hvor jeg sender dig, skal du gå,
og alt, hvad jeg befaler dig, skal du tale.
Du skal ikke frygte dem,
for jeg er med dig og frelser dig,«
siger Herren.

Jeremias’ Bog 1,4-8

eller

Jesus sagde: »En mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen: Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der ødslede han sin formue bort i et udsvævende liv; og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin, og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Da gik han i sig selv og tænkte: Hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn; lad mig gå som en af dine daglejere.
Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere: Skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på, sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne, og kom med fedekalven, slagt den, og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste.«

Lukasevangeliet 15,11-24

Sang

Stilhed

Forbøn

Må kristne aldrig ophøre med at gå til alle folkeslag og blive forsoningens surdej iblandt mennesker, Herre herom beder vi.

For alle som tror, for dem som har en tjeneste i kirken, at de må være trofaste vidner for evangeliet, Herre herfor beder vi.

Må jordens goder blive fordelt iblandt alle mennesker, Herre herom beder vi.

For alle jordens nationer, at krig og vold må ophøre, beder vi Herre.

For de fattige og dem som lider, beder vi Herre.

For dem som forfølges på grund af Kristi navn, for dem som søger retfærdighed, beder vi Herre.

Fadervor

Afsluttende bøn

Jesus, kærligheden over enhver kærlighed, du var altid i mig, og jeg glemte dig. Du var i det inderste af mit hjerte og jeg ledte efter dig andre steder. Når jeg holdt mig langt borte fra dig ventede du på mig. Og nu tør jeg fortælle dig: Opstandne Kristus, du er mit liv.

eller

Velsign os Herre Kristus; ved din tilgivelse placerer du den fortabte søns ring på vor finger.

Sange


Andre bønner

Flere bønner, se bunden af siden.

De fleste bønner på denne side findes på engelsk i bogen "Prayer for Each Day". Se Bøger, CD’er og DVD’er Bøger og Cd’er