TAIZÉ

Αδελφός Αλοΐς 2014

Τέσσερις προτάσεις για την αναζήτηση της ορατής κοινωνίας ανάμεσα σε όλους εκείνους που αγαπούν τον Χριστό

 
Η επιστολή "Προς μία νέα αλληλεγγύη" εξακολουθεί να είναι η βάση της κοινής πορείας που μας οδηγεί σταδιακά έως το 2015. Μας δεσμεύει για το έτος που έρχεται να «αναζητήσουμε την ορατή κοινωνία ανάμεσα σε όλους εκείνους που αγαπούν τον Χριστό». Ιδού τέσσερις προτάσεις, για να αρχίσει αυτή η αναζήτηση.
Ο Χριστός προσέφερε τη φιλία του σε όλους, χωρίς να απορρίπτει κανέναν. Όσοι αγαπούν τον Χριστό σε όλη τη γη σχηματίζουν, πάνω στα βήματα του, μια μεγάλη κοινότητα φιλίας. Αυτό ονομάζεται κοινωνία. Γι’ αυτόν τον λόγο, μπορούν να συνεισφέρουν, ώστε να θεραπευθούν οι πληγές της ανθρωπότητας: χωρίς να θέλουν να επιβληθούν, μπορούν να προωθήσουν μία παγκοσμιοποίηση της αλληλεγγύης, που δεν αποκλείει κανένα λαό και κανένα άτομο.
 
Πώς μπορεί ο καθένας μας να συμμετάσχει;

Πρώτη Πρόταση - Ενταχθείτε σε μια τοπική κοινότητα προσευχής


Ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις. (Ιω. 13,34-35)

Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στις διεθνείς συναντήσεις, αυτή η κοινότητα φιλίας γίνεται ορατή. Αλλά αυτά τα γεγονότα είναι περιστασιακά. Σε κάθε τόπο, μπορεί να βρεθεί ένα μέρος αυτής της μεγάλης κοινότητας, έστω και αν είναι πολύ φτωχικό. Δεν είναι δυνατόν να ζούμε την πίστη μόνοι μας. Η πίστη γεννιέται, όταν υπάρχει εμπειρία της κοινωνίας, όταν ανακαλύπτουμε ότι η πηγή μιας ενότητας χωρίς όρια ευρίσκεται στον Χριστό.

Εάν οι τοπικές κοινότητες (που επίσης ονομάζονται ενορίες), οι ομάδες, τα ενοριακά κέντρα, θα μπορούσαν να γίνουν όλο και περισσότερο τόποι φιλίας! Ζεστοί και φιλόξενοι χώροι, όπου υποστηρίζει ο ένας τον άλλο, όπου προσέχουμε τους πιο αδύναμους, τους ξένους, τους ανθρώπους που δεν συμμερίζονται τις ιδέες μας ...

Μια πρόταση για όλους: η συμμετοχή στη θεία λατρεία της Κυριακής ή και σε κάποιες άλλες δραστηριότητες, ακόμη και με ανθρώπους που δεν επιλέξαμε, θα μπορούσε να προσφέρει μια εμπειρία κοινωνίας;

Μια πρόταση προς τους υπεύθυνους για την ποιμαντική των νέων στις διάφορες περιοχές: ακούστε τους νέους. Διακρίνετε και δεχτήτε αυτό που μπορούν να προσφέρουν στην τοπική κοινότητα, ευαισθητοποιήστε τους πιο ηλικιωμένους.


Δεύτερη Πρόταση - Επεκτείνετε τη φιλία πέρα από τα σύνορα που μας περιορίζουν


Ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. (Ματθ. 25,40)

Ο Ιησούς πρόσεχε όλους όσους συναντούσε, κυρίως τους φτωχούς, τα παιδιά, εκείνους που ήταν ασήμαντοι. Ακολουθώντας τον, ας διασχίσουμε τα σύνορα, προκειμένου να συναντήσουμε εκείνους που έχουν ανάγκη. Ας αναλάβουμε δράσεις αλληλεγγύης μαζί με τους Χριστιανούς άλλων ομολογιών, αλλά και με ανθρώπους που δεν μοιράζονται την πίστη μας.

Στη φτώχεια είτε την υλική ή την πνευματική, η συμπαράστασή μας συνεπάγεται ένα αμφίδρομο μερίδιο: προσφέροντας βοήθεια, συχνά είμαστε εμείς που λαμβάνουμε.

Μια πρόταση για όλους: γιατί να μη διαλέξουμε, για ένα έτος, μια κοντινή σας περίπτωση και τους ανθρώπους που θα τους προσφέρουμε τη φιλική μας παρουσία και θα εκδηλώσουμε την αλληλεγγύη: στους κοινωνικά αποκλεισμένους, τους φτωχούς, τους αρρώστους, τους πάσχοντες από αναπηρία, τα εγκαταλειμμένα παιδιά, τους μετανάστες, τους ανέργους ...;

Μια πρόταση για τους υπεύθυνους επιχώριους ποιμένες: βοηθήστε τους νέους να βρουν περιπτώσεις όπου η αλληλεγγύη είναι αναγκαία και δυνατή.


Τρίτη Πρόταση - Προσεύχεσθε τακτικά με άλλους


Οὗ γάρ εἰσιν δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν. (Ματθ. 18,20)

Για ορισμένους νέους, οι επώδυνες δοκιμασίες, η εγκατάλειψη, η μοναξιά, ή ακόμη η έντονη επίγνωση των αδικιών στον κόσμο μερικές φορές καθιστούν αδύνατη την πίστη στον Θεό. Στην πίστη κάτι πάντοτε κάτι ριψοκινδυνεύεται: ριψοκινδυνεύεται η εμπιστοσύνη.

Με ποιον μπορώ να πορεύομαι και να σκέφτομαι για την πίστη μου;

Μια πρόταση για όλους: αντί να μένουμε μόνοι μας με αυτά τα ερωτηματικά, ας βρούμε μερικούς άλλους ανθρώπους για να συζητούμε, μία φορά την εβδομάδα ή μία φορά τον μήνα. Ας μελετούμε μαζί μια σελίδα του Ευαγγελίου ή κάποιο άλλο κείμενο. Ας προσευχόμαστε μαζί, με ύμνους, με μια περικοπή της Αγίας Γραφής, με μια εκτενή σιωπή.

Μια πρόταση για τους επιχώριους υπεύθυνους ποιμένες: ενθαρρύνετε και υποστηρίζετε αυτές τις μικρές ομάδες προσευχής, βοηθήσετε τες να παραμένουν ανοικτές και φιλόξενες για τους άλλους.


Τέταρτη Πρόταση - Ας κάνουμε πιο ορατή την κοινωνία όλων εκείνων που αγαπούν τον Χριστό


Ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους. (Α’ Κορ. 12,27)

Στο χωριό μας, στην πόλη μας, την περιοχής μας, υπάρχουν άνθρωποι που επίσης αγαπούν τον Χριστό, αλλά με διαφορετικό τρόπο από εμάς. Το όνομα που φέρουμε "Χριστιανοί" σημαίνει ότι φέρουμε το όνομα του Χριστού. Παίρνουμε την ταυτότητά μας ως Χριστιανοί με το βάπτισμα, που μας ενώνει με τον Χριστό. Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε περισσότερο ορατή αυτήν την κοινή ταυτότητα, αντί να υπογραμμίζουμε τις ομολογιακές μας ταυτότητες.

Όταν οι διαφορές φαίνονται ασυμβίβαστες, αυτό δεν είναι λόγος για να απομακρυνόμαστε. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο Χριστός ξεπέρασε τις διαιρέσεις και, πάνω στον σταυρό, άπλωσε τα χέρια του από τη μία πλευρά στην άλλη, ανάμεσα σ’ εκείνους που είναι διαιρεμένοι. Αν οι Χριστιανοί θέλουν να ακολουθήσουν τον Χριστό και να αφήσουν να λάμψει το φως του Θεού στον κόσμο, δεν μπορούν να παραμείνουν διαιρεμένοι. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που μας ενώνει.

Μια πρόταση για όλους: Ας πάμε σ’ εκείνους που είναι διαφορετικοί, σε μια άλλη ομάδα, μια άλλη ενορία, μία άλλη κίνηση, μια άλλη ομολογία, μια χριστιανική κοινότητα μεταναστών. Ας τους επισκεφτούμε, ας τους αφήσουμε να μας υποδεχτούν, ας τους προσκαλέσουμε. Ας στραφούμε και εμείς μαζί προς τον Χριστό με μια απλή προσευχή, ας μπούμε "κάτω από μία στέγη", χωρίς να περιμένουμε όλα να είναι τελείως αρμονικά, και ας ζούμε με αυτόν τον τρόπο προσδοκώντας την πλήρη κοινωνία.

Μια πρόταση για τους επιχώριους υπεύθυνους ποιμένες: στο ποιμαντικό έργο, κάντε μαζί με τους Χριστιανούς των άλλων ομολογιών όλα όσα μπορούν πραγματοποιηθούν από κοινού. Μην κάνετε τίποτα χωρίς να λάβετε υπόψη τους άλλους.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Δεκεμβρίου 2013